Lezing ‘Voedsel voor miljarden mensen – en voor ons?!’ in de Schakel in Wijchen

Foto: wijchen.nieuws.nl

Nu er hele krantenpagina’s worden gewijd aan klimaatmarsen en acties tegen milieuvervuilende industrieën, besteedt de taakgroep VOS (=Vorming, Oecumene en Samenlevingsvraagstukken) van De Schakel aandacht aan de vele vragen, die deze materie bij ons oproept.

In plaats van vijf vóór twaalf lijkt het soms al kwart over twaalf te zijn.
Daarom wordt iedereen van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar twee lezingen, die in elkaars verlengde liggen. Een tweeluik dus.
Twee deskundigen, Dr. Hans Meek en Prof. Dr. Ir. Martin van Ittersum uit Wageningen zullen ieder een lezing houden over de klimaatverandering en de vele consequenties, die deze met zich mee brengt.

Sinds 1800 is het energiegebruik van de mensheid vijftig maal zo hoog geworden. Onze huidige welvaart hangt volledig af van het gebruik van kolen, aardolie en aardgas. Als deze opraken, komen de voedselvoorziening, de beschikbaarheid van drinkwater en de ziektebestrijding voor miljarden mensen in gevaar.
Aan de hand van zijn boek Ecologica (ISBN 978 94 6301 118 1) bespreekt
Dr. Hans Meek op donderdag 28 maart de ecologische processen en de mogelijkheden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Op 2 april sluit Prof. Dr. Ir. Martin van Ittersum hierop aan met zijn lezing
‘Voedsel voor miljarden mensen – en voor ons?!’
We wonen met (te) veel mensen op onze planeet. Veel problemen worden veroorzaakt door de bevolkingsgroei en onze manier van leven. Er zijn nu al hele gebieden waar hongersnood heerst, en daarbij lijkt voor de komende tientallen jaren een verdere bevolkingsgroei onontkoombaar. De vraag dringt zich op: ‘Hoe kunnen wij alle mensen voeden zonder menselijke en ecologische rampen?’
Daarbij moeten wij denken vanuit ons hele voedselsysteem (productie en consumptie) en ons economische systeem (wat betalen we ervoor).
Prof. dr. ir. Martin van Ittersum is werkzaam bij de Wageningen Universiteit.
Hij zal twee onderwerpen bespreken: 1. De mogelijkheden van recycling;
2. De mogelijkheid om miljarden mensen van voedsel te voorzien.
Voor beide lezingen is de entree gratis.

De Schakel, Pius XII-straat 85, Wijchen
Donderdag 28 maart en dinsdag 2 april, beide avonden aanvang 20.00 uur
Info: Henk Kapel, [email protected].

article
89116
Nu er hele krantenpagina’s worden gewijd aan klimaatmarsen en acties tegen milieuvervuilende industrieën, besteedt de
https://wijchen.nieuws.nl/evenementen/lezing-duurzaamheid-als-opdracht-in-de-schakel-in-wijchen-2/
2019-03-17T10:21:59+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/379/2018/10/15093911/De-Schakel-151018.jpg
De Schakel Wijchen, wijchen