Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 24 – 13 juni 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Maak gebruik van de Kindregeling, Vragenlijst Hart van Zuid voor inwoners Wijchen-Zuid, Veteranenbijeenkomst en ontvangen-aangevraagde vergunningen.

Maak gebruik van de Kindregeling
Heeft u een laag inkomen? Of heeft u een uitkering via de gemeente Wijchen? Dan kan het soms moeilijk zijn om rond te komen. Vooral als er door bijzondere omstandigheden extra kosten zijn. Misschien kan de gemeente helpen. Speciaal voor gezinnen met kinderen bestaat de Kindregeling.
Speciaal voor kinderen
Heeft u een laag inkomen en kinderen? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een jaarlijks geldbedrag voor sport, hobby’s en onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan gratis zwemlessen voor zwemdiploma A voor basisschoolkinderen. Of misschien heeft u recht op een computer voor uw kinderen. De hoogte van dit geldbedrag hangt af van de leeftijd van uw kinderen.
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Maak dan een afspraak met Lucienne Smals van het formulierenteam. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel 024 641 84 59.
Meer informatie of vragen?

 • Kijk op wijchen.nl/laaginkomen voor meer informatie over de Kindregeling en de voorwaarden. Hier staan ook andere regelingen op voor mensen met een laag inkomen. Via de website kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.
 • Heeft u vragen of wilt u weten of u in aanmerking komt voor de regeling? Dan kunt u een afspraak maken. Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel 024 751 11 11 om een afspraak te maken.

 

Vragenlijst Hart van Zuid voor inwoners Wijchen-Zuid
Wat is er nodig om van Wijchen-Zuid en het Hart van Zuid de komende dertig jaar een fijne leefomgeving te maken? Een plek waar inwoners elkaar ontmoeten, naar school gaan en zorg kunnen krijgen? Woont u in Wijchen-Zuid? Vul dan snel de vragenlijst in die u deze of volgende week krijgt toegestuurd. Alle ideeën en wensen zijn welkom!
Wie zijn wij?
Hart van Zuid is een gezamenlijk project van de stichting Kans & Kleur, Wijkverenigingscentrum Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging en winkelcentrum Zuiderpoort, Hazeberg Vastgoed,  Woningcorporatie Talis, kinderopvang  De Eerste Stap, ZZG Zorggroep en de gemeente.
Wie krijgen de vragenlijst?
Bewoners uit de volgende buurten krijgen binnenkort de vragenlijst: Diepvoorde, Huissteden, Hoogmeer, De Ververt, Abersland, Elsland, Zesakkers, Zuiderpoort, De Geer, Balgoijseweg, Kronenland, Oudelaan, Sluiskamp, Zevendreef, De Weertjes en De Grippen.
In gesprek met elkaar
Naast de vragenlijst gaan we ook graag met elkaar in gesprek. Dit doen we op verschillende plekken in de wijk. Het eerste moment is op zaterdag 16 juni van 11.00 tot 15.00 uur in winkelcentrum Zuiderpoort. Wethouder Geert Gerrits geeft om 12.00 uur het startsein voor dit project. Voor kinderen is er iets leuks te doen. Later gaan we met een speciale tent de buurten in om ideeën en wensen te verzamelen.
Wilt u op de hoogte blijven? Via Facebook en Twitter @hartvanzuidwijchen of onze website www.wijchen.nl/hartvanzuid kunt u ons volgen. Uw vragen kunt u naar [email protected] mailen.

Veteranenbijeenkomst
Zaterdag 23 juni organiseert de gemeente Wijchen weer een veteranenbijeenkomst voor alle veteranen die in de gemeente Wijchen wonen. Dit jaar brengen we een bezoek aan de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Via het Veteraneninstituut krijgen wij de gegevens van onze veteranen. Zij hebben allemaal persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
In Wijchen wordt deze bijeenkomst dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. Ons gemeentebestuur wil hiermee zijn respect, erkenning en waardering kenbaar maken aan alle veteranen in onze gemeente.
Veteranenpas aangevraagd?
Jonge veteranen bereiken we vaak niet omdat ze geen veteranenpas hebben aangevraagd bij het Veteraneninstituut. In 2012 is de Veteranenwet ingevoerd. Dit betekent dat u als militair in werkelijke dienst na een relevante uitzending ook de veteranenstatus ontvangt. En recht heeft op de veteranenpas. Meld u daarvoor aan bij het Veteraneninstituut. Als u daar bekend bent kunnen wij u ook uitnodigen voor de veteranenbijeenkomst. Op de website www.veteraneninstituut.nl kunt u meer informatie lezen.
Uitnodiging of meer informatie ontvangen?
Heeft u geen uitnodiging ontvangen? En wilt u wel aanwezig zijn bij de bijeenkomst? Of wilt u meer informatie over de Wijchense Veteranendag? Neem dan contact op met Tanja Bruins en stuur een e-mail naar [email protected]. Zij informeert u graag.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Don Emanuelstraat 1, Wijchen (kantoor en bijgebouw).
 • Kamerlingh Onnesstraat 14 A, Wijchen (woning en bijgebouwen).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2406, Wijchen (legaliseren bijgebouw).
 • Bijsterhuizen 2511, Wijchen (pand van binnen verbouwen).
 • Don Emanuelstraat ongenummerd bij 3, 5, 7, 9, Wijchen (bouw winkels en appartementen).
 • Geitweg 2, Wijchen (kap 1 acacia).
 • Huurlingsedam 6 A, Wijchen (uitbreiden woning).
 • Klaverpad 11, Wijchen (bouw woning en verbouw bijgebouw).
 • Pius XII straat 15, Wijchen (brandveilig gebruik zorggebouw, nachtverblijf).
 • Veldwachter 30, Wijchen (bouw woning).

 

 

Reacties

article
79803
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Maak gebruik van de Kindregeling, Vragenlijst
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180613/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-23/
2018-06-13T08:30:52+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten