Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 27 – 4 juli 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Wij halen uw afval anders op, 18 juli De Dag van Wijchen, Nieuwe speelplek Boterbloemstraat, Mobiele sportcontainer in Wijchen en Kermis Hernen.

Wij halen uw afval anders op
Een maand geleden zijn de ophaaldagen van uw afval veranderd. We zien dat op veel plekken mensen aan de nieuwe dag gewend zijn. Maar het gaat nog niet overal goed. Om u te helpen, leggen wij nog een keer uit wat er veranderd is.
Wat is er veranderd?
De volgende dingen zijn veranderd:

 • Wij halen het plastic+ afval voortaan samen met het restafval op. Hang de zakken niet aan de container. Knoop ze liever aan elkaar en zet de zakken plastic+ naast de grijze restafvalcontainer.
 • In de maanden juni tot en met augustus halen wij iedere week uw gft-afval op.
 • De dag en het tijdstip waarop Dar de containers leegt, is bij bijna iedereen veranderd. Zet uw container daarom om 7.30 uur aan de straat!

Wat verandert er niet?
Wat niet verandert, is dat u nog steeds betaalt voor iedere keer dat u uw container voor restafval laat legen of een zak in de ondergrondse container gooit. Dit kost voor een kleine container €3,40 per keer. Bij een grote container kost het legen per keer € 5,83. Voor iedere inworp in de ondergrondse container betaalt u € 1,01 per keer.
Wanneer haalt Dar het afval op?
Wilt u weten wanneer Dar uw afval ophaalt? Kijk dan op de papieren afvalwijzer die u thuisgestuurd heeft gekregen. U kunt natuurlijk ook de digitale afvalwijzer gebruiken via www.dar.nl/afvalwijzer of de Dar app downloaden. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dar via [email protected] of via 024 371 60 00.

18 juli De Dag van Wijchen
Over twee weken is het zo ver. De wandelaars van de 102e Vierdaagse komen door onze gemeente. Langs de hele route zijn inwoners en ondernemers bezig om er op woensdag 18 juli een mooi feest van te maken. In Alverna, bij Zuiderpoort, in Balgoij, Niftrik, in het centrum van Wijchen en Woezik. Vanaf volgende week fleuren we de route op met nieuwe vlaggen en banieren. Overal komt u ze straks tegen. Mooi Wijchens rood met een roze twist.
Muzikaal feest
Langs het hele parcours klinkt muziek. De wandelaars vergeten hun zere voeten door het enthousiasme van de vele bands, dweilorkesten en DJ’s. Niet alleen op woensdag is het gezellig in Wijchen. Met optredens van onder andere het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en het Vierdaagseorkest wordt het een mooie feestweek op ons marktplein.
Bijeenkomst Wijchense Vierdaagselopers
Loopt u de 102e Vierdaagse Nijmegen? Heeft u zich al aangemeld voor de bijeenkomst in ons kasteel? Vrijdagavond 13 juli om 19.30 uur bent u welkom. Aanmelden kan op www.wijchen.nl/vierdaagse tot en met zondag 8 juli. Heeft u geen internet? Geef dan uw adres af in het Huis van de gemeente. U ontvangt daarna een persoonlijke uitnodiging.
Informatie
Alle informatie over De Dag van Wijchen kunt u op www.wijchen.nl/vierdaagse lezen. Van bereikbaarheid, veranderde openingstijden tot het inzamelen van afval. Nog vragen? U kunt via e-mail [email protected] contact opnemen met Tanja Bruins.

Mobiele sportcontainer in Wijchen
Medio juli staat de mobiele sportcontainer voor twee maanden aan de Meerdreef naast zwembad de Meerval in Wijchen. De juiste datum staat binnenkort op de website www.wijchen.nl/sportcontainer. Iedereen kan de sportcontainer gebruiken om te sporten en bewegen. De sportcontainer biedt uitdagende mogelijkheden voor jong en oud, op elk niveau. Bijvoorbeeld bootcamp en outdoor fitness.
Waar staat de sportcontainer?
De container staat elke twee maanden op een andere plek in Wijchen. Op de website www.wijchen.nl/sportcontainer staat binnenkort waar de sportcontainer de andere maanden komt te staan en wanneer er evenementen zijn.
Meer informatie
Heeft u vragen over de sportcontainer? Neem contact op met Pascal Jansen via [email protected] voor meer informatie.

Nieuwe speelplek Boterbloemstraat
Donderdag 5 juli begint de aannemer met de aanleg van de speelplek in de Boterbloemstraat in Wijchen. De speelplek knappen we op en de oude speeltoestellen vervangen we. De schommel blijft staan en er komen nieuwe speeltoestellen bij. Voor vragen kunt u terecht bij toezichthouder Berry Geurts via telefoonnummer 024 751 71 11.

Kermis Hernen
Dit weekend is het van 7 tot en met 10 juli weer tijd voor de jaarlijkse kermis in Hernen. Draaien, botsen, een gokje wagen, kletsen, lachen en winnen. Plezier en spektakel beleef je op de kermis in Hernen. Iedereen van jong tot oud is van harte welkom op het gezelligste dorpsfeest van Hernen!

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumeldingen

 • Industriepark 4 C, Wijchen (starten bedrijf).
 • Kruisbergseweg 56, 58 C en 60, Wijchen (veranderen bedrijf).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Pius XII straat 85, Wijchen (brandveilig gebruik kerk de Schakel).

Vastgesteld bestemmingsplan Aaldert 5
Burgemeester en wethouders van Wijchen hebben met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan Aaldert 5 Bergharen vastgesteld. Het plan voorziet in het omzetten van de bedrijfsbestemming perceel Aaldert 5 in Bergharen naar een woonbestemming.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het bestemmingsplan is ook digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BHRAaldert5-VG01.
Beroep
De termijn voor het indienen van een beroep is zes weken en start op 5 juli 2018. Tijdens deze termijn kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich op tijd met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat als u wilt voorkomen dat het wijzigingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Broekstraat 15, Hernen (uitbreiden woning voorkant).
 • Nieuweweg 199, (afwijken bestemmingsplan, gebruik).
 • Oosterpark kadastraal sectie G nr. 3113, Wijchen (bouw ontmoetingsplek jongeren).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Franciscusstraat 36, Wijchen (bouw dakopbouw).
 • Heilige Stoel 6802, Wijchen (bouw dakkapel).
 • Kamerlingh Onnesstraat 10 A, Wijchen (plaatsen hek).
 • Vijverlaan 9, Wijchen (verbouw in pand).

Rectificatie ontvangen omgevingsvergunning moet zijn verlengen beslistermijn

 • Vijverlaan 9, Wijchen, (veranderen achterkant, verbouw pand).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Hoefweg 5, Batenburg (verhogen stal).
 • Houtsestraat 12 A, Balgoij (legaliseren hooiberg).

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Milieu

 • Luumpt 10, Balgoij (veranderen inrichting).

 

Reacties

article
79815
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Wij halen uw afval anders op,
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180704/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-26/
2018-07-04T08:30:17+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten