Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 31 – 1 augustus 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Akse Media start met actualisatie adressen gemeentegids, Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam in de zomervakantie, Sleutels kwijt? en Botulisme en Blauwalg in het water Wijchens Meer

Akse Media start met actualisatie adressen gemeentegids
Akse Media is maandag 30 juli gestart met het actualiseren van de adressen voor de gemeentegids van Wijchen. Alle organisaties of verenigingen die nu in de gemeentegids staan met een e-mailadres ontvangen een e-mail met een unieke persoonlijke code. Zo kunt u zelf de gegevens controleren en aanpassen. Heeft Akse Media geen e-mailadres? Dan bellen zij met u.
Aanmelden?
Staat uw organisatie of vereniging er niet in? Dan moet u zelf contact opnemen met Akse Media om uw organisatie of vereniging aan te melden voor een plaatsing in het adressengedeelte. U kunt Akse Media op verschillende manieren bereiken:

  • stuur een e-mail naar [email protected], onder vermelding van gemeentegids Wijchen;
  • bel de redactie van Akse Media via 0223 67 30 10;
  • of stuur een brief naar Akse Media, t.a.v. gemeentegids Wijchen, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Wijzigingen en/of aanmeldingen doorgeven? Dit kan tot 31 augustus 2018.

Bereikbaarheid Sociaal Wijkteam in de zomervakantie
Tot en met vrijdag 17 augustus kunt u alleen terecht bij het inlooppunt in ’t Mozaïek. U kunt hier binnen lopen van 9.00 tot 12.30 uur aan de Campuslaan 6 in Wijchen. De inlooppunten in Het Noorderlicht en De Zandloper zijn gesloten in verband met de zomervakantie. De telefonische bereikbaarheid is ook aangepast. Tot en met vrijdag 17 augustus kunt u het Sociaal Wijkteam bellen op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Kijk op www.sociaalwijkteamwijchen.nl voor meer informatie.

Sleutels kwijt?
Er zijn veel sleutels gevonden in de afgelopen maanden. Ook autosleutels. Gevonden sleutels registreren wij niet. Bent u een sleutel kwijt? Komt u dan naar het Huis van de gemeente, Kasteellaan 27, om te kijken of uw sleutel gevonden is. Neem altijd een bewijs mee (bijv. een reservesleutel). De sleutels bewaren wij tot 1 oktober en dan vernietigen wij deze. Kijk op www.wijchen.nl voor de openingstijden.

Botulisme en Blauwalg in het water Wijchens Meer
In het Wijchens Meer is botulisme aangetroffen. Daarnaast is er ook blauwalg geconstateerd in zowel het Wijchens Meer als in de Loonse Waard. Wij hebben hier waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd contact met het water en laat honden niet in het water zwemmen of ervan drinken.
Wat doen wij?
De verwachting is dat de bacterie verdwijnt als het minder warm wordt. Helaas kan het waterschap Rivierenland niks doen tegen botulisme en blauwalg. Meer informatie en wat botulisme en blauwalg precies is kunt u op onze website www.wijchen.nl lezen.
Zieke of dode dieren, vervuild water?
Vermijd contact met zieke of dode dieren. Laat de dode dieren liggen en meld het bij  gemeente. Dit kunt u doen via de MijnGemeente app of online via www.wijchen.meldingdoen  Eeen melding over vervuild water kunt u doorgeven aan het waterschap Rivierenland. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0344 64 9090.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen. Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan Houtsestraat 2
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan Houtsestraat 2 in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan omvat de splitsing van een bestaande woning naar twee woningen aan de Houtsestraat 2 te Balgoij.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BPHoutsestraat2-ON01 Het ontwerp bestemmingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit kan met ingang van 2 augustus 2018 tot en met 12 september 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en gaat in op 2 augustus 2018. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het loket bouwen en leefomgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

  • Achterloseweg 38, Wijchen (uitbreiden woning, afwijken bestemmingsplan, inhoud woning).
  • Emilia van Nassaustraat 20, Wijchen (plaatsen reclame aan gevel).
  • Hoefweg 5, Batenburg (verhogen stal, afwijken bestemmingsplan, hoogte vergeleken met omgeving molen).
  • Tienakker 5, Wijchen (bouw ruimte in monument gemeente).
  • De Weertjes 1012, Wijchen (bouw tuinhuis met veranda, afwijken bestemmingsplan, bouwen buiten bouwvlak).

 

Reacties

article
79831
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 31 – 1 augustus 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Akse Media start met actualisatie adressen
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180801/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-30/
2018-08-01T08:30:12+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten