Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 35 – 29 augustus 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Week van de alfabetisering, Talis deelt Huisbaasjes uit!, Opening skatebaan 31 augustus en aangevraagde/verleende vergunningen.

Week van de alfabetisering
Wist u dat 1,3 miljoen volwassenen in Nederland veel moeite hebben met lezen en schrijven? Zij hebben er zelfs zoveel moeite mee, dat zij niet of nauwelijks kunnen functioneren in onze samenleving. Van 4 tot en met 10 september is het de week van de alfabetisering. Hieronder leest u een aantal activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden.
Activiteiten in gemeente Wijchen
Het ROC en de Bibliotheek Wijchen slaan tijdens deze week de handen ineen met een aantal activiteiten in de bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan de Campuslaan 8 in Wijchen.

 • 5 september 2018: Voorlezen aan peuters
  Woensdag 5 september lezen cursisten van het ROC van 10.00 tot 10.30 het boek “Ssst! De tijger slaapt” voor aan peuters tijdens “Kleintje koffie’’. Aanmelden hoeft niet.
 • 10 september 2018: Ontmoetingsavond
  Heb je altijd al een keer willen praten met iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Kom dan maandag 10 september van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden kan via www.bibliotheek-wijchen.nl
 • September 2018: Verhalen op inspiratiewand
  Iedere bezoeker van de bibliotheek Wijchen kan de hele maand september op de inspiratiewand verhalen van cursisten van het ROC lezen.

Talis deelt Huisbaasjes uit!
Als gemeente trekken we samen op met inwoners, het bedrijfsleven en organisaties om Wijchen energieneutraal te maken. Een van die partijen is woningcorporatie Talis. Vorige week deelden Talis-bestuurder Ronald Leushuis en wethouder Titus Burgers van duurzaamheid honderd zogenaamde ‘Huisbaasjes’ uit aan bewoners van de Heilige Stoel. Ook huurdersvereniging Accio ondersteunt de actie.
Het Huisbaasje is een energiemeter die via een app laat zien hoeveel stroom en gas bewoners verbruiken. De app geeft ook tips om het verbruik te beperken. Bijvoorbeeld door apparaten uit te zetten of energie “slurpende” lampen te vervangen. Bij andere woningcorporaties heeft het Huisbaasje huurders al besparingen opgeleverd van 200 euro per jaar.
Wethouder Burgers is blij met de samenwerking met partijen als Talis en Accio. “Als we écht energieneutraal willen worden, hebben we elkaar hard nodig. Het is mooi om te zien
dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.” De bijdrage van de gemeente bestaat uit ondersteuning met energiecoaches, die de gebruikers van het Huisbaasje ondersteunen en mensen adviseren over energiebesparing.
De bewoners die het Huisbaasje kregen van Talis wonen in een huis dat kort geleden werd gerenoveerd. De woningen kregen energiebesparende aanpassingen. Met het Huisbaasje krijgen de bewoners een nog beter inzicht in hun energieverbruik. Zodat zij eventueel extra besparende maatregelen kunnen nemen.

Opening skatebaan 31 augustus
De skatebaan in het Oosterpark is klaar. Daarom organiseert de leefbaarheidsgroep Kerkeveld een opening op vrijdag 31 augustus om 19.30 uur. Wethouder Paul Loermans is hier ook bij aanwezig. De skaters geven een demonstratie. Voor een ijsje, drankje en muziek zorgt de leefbaarheidsgroep Kerkeveld. Iedereen is van harte welkom in het Oosterpark. Wij vragen u om lopend of met de fiets te komen.
Uitvoeren skatebaan
Wij hebben samen met de leefbaarheidsgroep Kerkeveld en de skaters de skatebaan gerealiseerd. En hulp gegeven bij de voorbereiding, advisering en begeleiding van dit project. De provincie Gelderland en de gemeente Wijchen betaalden de skatebaan. We hopen dat veel jongeren gebruik gaan maken van deze nieuwe skatebaan in het Oosterpark.

Militaire oefening
De Koninklijke Landmacht houdt van 30 augustus tot en met 1 september een militaire oefening. De oefening start in Reek bij Grave en de militairen komen ook door Balgoij. Het eindpunt is Schaarsbergen. Aan de oefening doen in totaal 120 militairen mee. Hierbij gebruiken zij tien voertuigen. Zij verplaatsen zich tijdens deze oefening te voet en per fiets/step over bestaande wegen en paden. Er is geen overlast voor het doorgaand verkeer. De militairen gaan bewapend door het gebied maar buiten het militaire oefenterrein mogen zij geen (oefen)munitie gebruiken.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Nieuwe regelingen

 • Beleidsregels Munitax gewijzigd.
 • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Wijchen 2018 vastgesteld.
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders vastgesteld.
 • Verordening starterslening vastgesteld.

Milieumelding

 • Industriepark 6 B, Wijchen (start bedrijf).

Kennisgeving definitieve besluit omgevingsvergunning Milieu

 • Herreweg 3, Balgoij (realiseren gesloten varkensbedrijf).

Ontvangen sloopmelding

 • Laaksestraat 7, Batenburg (bedrijfswoning).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2511, Wijchen (vlaggenmasten en gevelreclame).
 • Campuslaan 11, Wijchen (tijdelijke luchthal).
 • Hoefblad 6, Wijchen (bouw woning).
 • Wijchen kadastraal sectie P nr. 1742, nr 1940, Wijchen (aanleg fietspad en parkeerplaatsen).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Campuslaan 14, Wijchen (tijdelijk gebruik niet-sport gerelateerde activiteit).
 • Sluisstraat 10, Hernen (verbouw bakhuis tot woning).
 • Watersnipstraat 42, Wijchen (bouw overkapping).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen

 • de Gamert 2533, Wijchen (bouw woning).
 • de Maasakkers ongenummerd bij 13, Balgoij (bouw woning).
 • Eindsestraat 20 B, Balgoij (bouw woning)
 • Graafseweg 489, Wijchen (bouw bijgebouw).
 • Laaksestraat 7, Batenburg (bouw bedrijfswoning).
 • Stationslaan ongenummerd bij Varenstraat 23, Wijchen (plaatsen digitaal informatiebord).
 • Watersnipstraat 42, Wijchen (bouw overkapping).
 • Zesweg 158, Wijchen (afwijken bestemmingsplan).

 

Reacties

article
81560
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 35 – 29 augustus 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Week van de alfabetisering, Talis deelt
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180829/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-32/
2018-08-29T08:01:04+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten