Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 36 – 5 september 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Open Monumentendag 8 en 9 september, Honden op Loonse Waard, Afvalwijzer 2019 en Kermis in Balgoij.

Open Monumentendag 8 en 9 september
Ook in Wijchen en de kerkdorpen besteden we dit jaar aandacht aan de Open Monumentendag. U kunt op 8 en 9 september gratis een bezoek brengen aan één of meer deelnemende monumenten in de gemeente Wijchen.
U kunt op de volgende plekken terecht:

 • Balgoij: de oude Sint Jans Toren.
 • Batenburg: ruïne slot Batenburg en de oude St. Victorkerk.
 • Hernen: de molen en het kasteel. Let op: het kasteel kunt u met korting bezoeken.
 • Leur: de historische bakoven en het gotisch kerkje.
 • Niftrik: de St. Damianuskerk.
 • Wijchen: de Wijchense molen, het kasteel met het museum, St. Antonius Abt en Pastorie St. Antonius Abt, museum de Kijkzolder.

Meer informatie?
Op de Facebookpagina Open Monumentendag Wijchen vindt u alle details over de opgestelde monumenten in Wijchen en haar kernen. Op de landelijke website: www.openmonumentendag.nl/bezoeken kunt u de zoekfunctie gebruiken om alle details, specifieke openingsdagen en tijden te vinden. Ook kunt u hier zoeken op activiteit bij een deelnemend monument. Of download de brochure over Wijchen en haar kernen.

Honden op Loonse Waard
Onlangs maakten wij op deze gemeentepagina’s bekend dat honden in de Loonse Waard en in de uiterwaarden van de Maas bij Balgoij voortaan aan de lijn moeten. Dit om een aantal kwetsbare diersoorten in het gebied te beschermen. De nieuwe maatregel volgde na overleg met natuurbeschermers. Zo zijn er serieuze zorgen geuit over het verstoren van diverse kwetsbare dieren door veel loslopende honden.
Een aantal natuurbeschermers heeft inmiddels aangegeven dat het invoeren van een totaal losloopverbod in het gebied misschien toch te ver gaat. Veel hondenbezitters vinden dat ook. Reden voor wethouder Paul Loermans om de kwestie op korte termijn opnieuw te bekijken. “Velen blijken het losloopverbod in het hele gebied te ingrijpend te vinden. Die kritische geluiden krijgen we ook van natuurbeschermers. Daarom gaan we nu opnieuw met elkaar in gesprek. Dit moet leiden tot een beter gedragen oplossing. De bordjes die we pas hebben geplaatst, halen we weg. Honden mogen daar voorlopig dus weer loslopen. Wel willen we de mensen vragen rekening te houden met de kwetsbare dieren die in het gebied leven.”
Volgens de wethouder blijkt inmiddels dat ook de manier waarop het verbod is ingesteld procedureel niet klopte. “Daarin zijn we wellicht te snel gegaan. Zo blijkt nu dat het college en de raad er een besluit over hadden moeten nemen en dat is niet gebeurd. Ook dat gaan we natuurlijk herstellen.”

Afvalwijzer 2019
Iedereen die vorig jaar aangaf een papieren afvalwijzer te willen ontvangen, krijgt deze dit jaar ook weer. Heeft u zich niet opgegeven en wilt u aan het einde van het jaar toch nog een papieren afvalwijzer voor 2019 ontvangen? Stuur dan voor 1 oktober een bericht naar Dar via [email protected] of via 024 371 60 00 of. Stuurt u geen bericht? Dan gaan wij er vanuit dat u gebruik maakt van de Dar app en de digitale afvalwijzer.

Kermis in Balgoij
Komend weekend is het weer kermis in Balgoij. De kermis staat opgesteld bij het dorpshuis. Er is een mooi programma in de feesttent. Met op zondag 9 september het kermisconcert van Harmonie Kunst en Vriendschap. U bent van harte welkom.
Lees op https://www.facebook.com/ballegoysekermis het volledige programma.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning Milieu

 • Luumpt 10, Balgoij (revisie vergunning).

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Hernen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Molenhoek 4 te Hernen’ op het gemeentekantoor ter inzage ligt. Het plan voorziet in de splitsing van de bestaande boerderij aan de Molenhoek 4 te Hernen in twee wooneenheden. Tevens zal de bestaande oude schuur worden gesloopt.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. Het ontwerp bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BPMolenhoek4Hernen-OW01.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 6 september 2018. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vrachtwagenstalling Fleuren Fourage’, Bergharen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Vrachtwagenstalling Fleuren Fourage’ in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan voorziet in de aanleg van een vrachtwagenstalling op het bedrijfsperceel aan de Grotestraat 36 in Bergharen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BHRGrotestr36-OW01. Het ontwerp bestemmingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 6 september  tot en met 27 oktober 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected].
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 6 september 2018. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het loket bouwen en leefomgeving.

Ontvangen sloopmeldingen

 • Dorpsstraat 9, Hernen (sloop woning).

Verleende APV vergunning/bijzondere wetten

 • Oude Klapstraat 10, Wijchen (verleende drank- en horecavergunning voor Thuis bij Fien).

Mededeling voorgenomen kap

 • Blauwe Hof naast nr. 5616, Wijchen,1 beuk.
 • De Weertjes naast nr. 1101, Wijchen, 3 Japanse schijniepen.
 • Den Bogerd bij nr. 2, Balgoij, 1 sierkers.
 • Diemewei bij nr. 4505, Wijchen, 19 sierkersen.
 • Huissteden voor nr. 1311, Wijchen, 1 eik.
 • Kronenland achter nr. 1306, Wijchen, 1 eik.
 • Pioniershof voor nr. 7, Wijchen, 1 sierkers.
 • Pius XII straat bij nr. 85, Wijchen, 1 cedrus.
 • Heumenseweg voor nr. 208, Wijchen, 2 eiken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • ’t Slotje 4, Wijchen (aanbouw en overkapping).
 • de Maasakkers 15, Balgoij (bouw woning).
 • de Meren 1111, Wijchen (bouw aanbouw).
 • Oosterweg 271, Wijchen (bouw woning en bijgebouw).
 • Stationslaan ongenummerd t.h.v. Varenstraat 23, Wijchen (plaatsen digitaal informatiebord).
 • Weg door de Berendonck 29, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor het overnachten voor 1 en 2 nachten op het terrein).
 • Weg door de Berendonck 4, Wijchen (tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor een tijdelijk sportevenement).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 3142, Wijchen (bouw stellingen in bedrijfspand).
 • Houtsestraat 12, Balgoij (bouw bijgebouw voor recreatieve voorzieningen, uitvoeren graafwerkzaamheden en aanbrengen halfverharding).

 

Reacties

article
81552
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 36 – 5 september 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Open Monumentendag 8 en 9 september,
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180905/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-33/
2018-09-05T08:30:07+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten