Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 39 – 26 september 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Ontbijtbijeenkomst voor ondernemers, Modder op de weg? Gas los!, Wij werken aan de weg! en Sportcontainer bij Arcus.

Modder op de weg? Gas los!
Het is oogsttijd, landbouwvoertuigen rijden af en aan om de oogst van het land te halen. Hierdoor kan in het buitengebied soms modder op de weg liggen. Vooral in combinatie met een regenbui leidt dit tot een glad wegdek.
Wat doet u als u op een modderige weg beland?
Rijdt u in het buitengebied en ziet u een geel waarschuwingsbord in de berm? Dan ligt er iets verderop modder op de weg. Matig uw snelheid, laat het gas los, blijf sturen in de richting waar u heen wilt en rem niet. Houd er rekening mee dat een boer bezig kan zijn om de weg schoon te maken. Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit dan altijd bij de politie via 0900 8844.
Weg schoonhouden
De veroorzakers van de modder zijn verplicht om de weg zo veilig mogelijk te houden. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon. Door drukke werkzaamheden kan er toch wat modder liggen.

Wij werken aan de weg!
De komende weken werken wij in Wijchen op meerdere plekken aan de weg.

 • De rotonde op de kruising Nieuweweg – Vijverlaan in Wijchen en de rotonde op de kruising Mr. Van Coothlaan – Meerdreef in Wijchen krijgen nieuw asfalt. Dit gebeurt van 1 tot en met 4 oktober. Wij sluiten de rotondes helemaal af en leiden het verkeer om. Fietsers kunnen er wel doorheen.
 • Van 8 tot 15 oktober sluiten wij de Schaarsestraat tussen Neerveld en Oud Schaarsestraat in Bergharen af om aan de drempels te werken.
 • De 20e en 21e straat Bijsterhuizen zijn 21 en 22 oktober afgesloten. Er komt nieuw asfalt op de weg.
 • Op verschillende wegen in de gemeente voeren wij kleine reparaties uit. Hiervoor sluiten we één rijbaan af. U kunt de werkzaamheden altijd voorbij rijden.

Als wij aan de weg moeten werken, is er altijd een beetje overlast. Wij doen ons best zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Op plekken waar we werken, leiden we het verkeer om.
Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Heeft u vragen? Dan kunt u via 0344 578 578 contact opnemen met Martijn de Lange van de firma gebr. Van Kessel.

Sportcontainer bij Arcus
Sinds september staat de mobiele sportcontainer voor sportcentrum Arcus aan de Campuslaan in Wijchen. De container blijft hier twee maanden staan. Iedereen kan de sportcontainer gratis gebruiken om te sporten en bewegen. De sportcontainer biedt uitdagende mogelijkheden voor jong en oud en op elk niveau.
Opening tijdens het gezondheidsfestival
De sportcontainer staat van 28 september tot en met 1 oktober voor het kasteel aan de Kasteellaan in Wijchen. Dit doen we vanwege het gezondheidsfestival op zondag 30 september. Tijdens het festival opent wethouder Titus Burgers om 13.30 uur de sportcontainer. Komt u ook? Na 1 oktober zetten we de container weer voor de Arcus.
Meer informatie over de sportcontainer
De container staat elke twee maanden op een andere plek in onze gemeente. Op www.wijchen.nl/sportcontainer kunt u zien op welke plekken de sportcontainer dit jaar staat. Op de website vindt u bijvoorbeeld ook informatie over de beschikbaarheid en over het gebruik van de sportmaterialen. De sportmaterialen liggen in de afgesloten bergruimte bij de container en sportende groepjes zoals bootcamp, fysiotherapeuten, scholen enzovoort kunnen deze gebruiken. Op de website leest u hoe u de materialen kunt reserveren.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de sportcontainer? Neem dan contact op met Pascal Jansen via [email protected] voor meer informatie.

Ontbijtbijeenkomst voor ondernemers
Zet u het vast in uw agenda? Vrijdag 16 november 2018 organiseren wij een ontbijtbijeenkomst voor onze ondernemers. Het begint om 7.45 uur in de Raadzaal van het Kasteel. Wethouder Nick Derks heet u welkom en vertelt over een aantal economische ontwikkelingen in de gemeente. Daarna geven drie managementleden van het succesvolle bedrijf Wijchense bedrijf Yoast een interessante, interactieve sessie. Tot slot kunnen de aanwezigen een virtual reality tour maken door de innovatieve regio Arnhem-Nijmegen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Houtsestraat 12, Balgoij (veranderen bedrijf).

Ontvangen gebruiksmelding

 • Spoorstraat 22, Wijchen (brandveilig gebruik restaurant).

Besluit Maatwerkvoorschriften

 • Celsiusstraat 18, Wijchen (maatwerkvoorschriften afvalwater).

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure Buys Ballotstraat 10
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouwen, milieu en afwijken van het bestemmingsplan (als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning voorziet in het gebruik van een mobiele puinbreker en het plaatsen van keerwanden en containers op het perceel Buys Ballotstraat 10 in Wijchen.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of per e-mail via [email protected]. De ontwerp omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken van het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BuysBallotstraat10-OWOV
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en vangt aan op 27 september 2018. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de balie Bouwen en Leefomgeving.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Nieuweweg 120, Wijchen (kap beuk).
 • Nieuweweg 184, Wijchen (kap beuk).
 • Nieuweweg 190, Wijchen (kap beuk).
 • Ravensteinseweg 519, Niftrik (kap eik en werkzaamheden ivm gasleiding)

Verleende omgevingsvergunningen

 • de Gamert 2533, Wijchen (bouw woning).
 • Don Emanuelstraat 15 en 17, Oosterweg 87A t/m F, Oosterweg 89A t/m F, Oosterweg 91A t/m F, Oosterweg 93A en 95, Wijchen (bouw appartementencomplex en winkels).
 • Rietdekker 31, Wijchen (bouw dakkapel).
 • Saltshof 1725, Wijchen (verbouw woning en opbouw op aanbouw).

 

 

Reacties

article
82396
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 39 – 26 september 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Ontbijtbijeenkomst voor ondernemers, Modder op de
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180926/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-36/
2018-09-26T08:30:23+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten