Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 40 – 3 oktober 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Avondvliegseizoen vliegbasis Volkel, RWS werkt aan Batenburgse oevers, Veilige garage NS-station en verleende vergunningen.

RWS werkt aan Batenburgse oevers
In de maanden oktober en november werkt Rijkswaterstaat (RWS) aan een aantal oevers langs de Maas. Het gaat om het gebied tussen Alphen in Gelderland en Kessel in Limburg. RWS werkt ook aan een deel van de oevers in Batenburg.
Wat gebeurt er met de oevers?
RWS haalt de begroeiing tussen de bestorting weg. Dit doen zij als voorbereiding om tien kilometer aan natuurvriendelijke oevers langs de rivier aan te leggen. Daarbij ‘ontsteent’ RWS de oever voor een beter leefgebied voor plant en dier. Dit is één van de maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas. RWS haalt niet al het groen op de oever weg. Bakenbomen blijven gewoon staan. Datzelfde geldt voor Maasheggen en ecologisch waardevolle struiken en bomen waar zich bijvoorbeeld een beschermde broedplaats in bevindt.
Meer weten?
Wilt u meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers of bel gratis 0800-8002.

Veilige garage NS-station
Heeft u ook al eens geparkeerd in onze nieuwe parkeergarage bij het NS-station? Dat is echt een aanrader. Want u bent bijvoorbeeld op loopafstand van het centrum en hoeft nooit naar een parkeerplekje te zoeken. Als treinreiziger staat u bovendien binnen een paar minuten op het perron. Handig toch?
Er is helaas wel een minpuntje. Op sommige plaatsen zitten scheuren in het beton. Ook de coating (verflaag) laat op enkele plaatsen los. Adviesbureau ATB heeft deze mankementen inmiddels onderzocht en stelt dat de parkeergarage volledig veilig is. De garage is dus gewoon te gebruiken. De scheuren zijn ontstaan door lichte buiging van de nieuwe vloeren. Die buiging is een normaal verschijnsel en kan scheurtjes opleveren. En de gebruikte verflaag blijkt niet elastisch genoeg te zijn. Natuurlijk worden beide gebreken binnenkort hersteld. Want hoewel de garage veilig is en gewoon gebruikt kan worden, ziet de garage er nu niet zo fraai uit. Enige tijd terug zijn de scheuren gedicht met een bruinachtig middel. Dat is op dit moment goed te zien.
Volgens planning krijgt de parkeergarage in de week van 5 november een nieuwe coating.

Avondvliegseizoen vliegbasis Volkel
Tussen 8 oktober en 14 december 2018 vliegen F-16’s vanaf vliegbasis Volkel ook ‘s avonds. In deze weken vliegen de F-16’s ‘s avonds tot uiterlijk 0.00 uur. Om zowel nationaal als internationaal bij te dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit is het nodig dat vliegers blijven oefenen. Daarom vliegen zij niet alleen overdag maar ook bij in het donker, zowel boven land als zee. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Eens in de twee weken is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s en de tijdstippen van de vergaderingen.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

  • Bijsterhuizen 2122, Wijchen (start bedrijf).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

  • Eindsestraat 30, Balgoij (afwijking bestemmingsplan bijgebouwen).
  • Nieuweweg 78, Wijchen (vestigen bedrijf).
  • Rakenbergseweg 6, Wijchen, (afwijking bestemmingsplan bijgebouwen).

Verleende omgevingsvergunningen

  • Nieuweweg bij 120, Wijchen (kap beuk).
  • Nieuweweg bij 190, Wijchen (kap beuk).
  • Eindsestraat 30, Balgoij (afwijking bestemmingsplan bouw woning).
  • Maasoever kadastraal, sectie E, nr. 82, Batenburg (aanleg natuurvriendelijke oever).
  • Graafseweg 489, Wijchen (bouw bijgebouw).
  • Kruising de Meren/Kerkedreef/Diemewei kadastraal sectie P, nr. 1742 en 1940, Wijchen (aanleg fietspad en parkeerplaatsen).

 

Reacties

article
82400
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 40 – 3 oktober 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Avondvliegseizoen vliegbasis Volkel, RWS werkt aan
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181003/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-37/
2018-10-03T08:30:48+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten