Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 45 – 7 november 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Wegwerkzaamheden Hernen, Donkere dagen, bent u thuis?, Rectificatie locatie sportcontainer, Afval op tijd aan de straat? en Werkzaamheden in het groen.

Wegwerkzaamheden Hernen
Maandag 12 november beginnen wij met de werkzaamheden aan het riool. Daarna vernieuwen wij een deel van de bestrating in Hernen. Het gaat om de Loffertweg, de Bloemlustweg, de Batavierenweg, de Eikenweg en een deel van het Tunnelpad. We leiden het verkeer om. We gaan er vanuit dat de werkzaamheden tot en met april 2019 duren. Dit is afhankelijk van het weer.
Ontwerp samen gemaakt
Samen met de bewoners van eerder genoemde straten hebben we een ontwerp gemaakt. Op www.wijchen.nl kunt u deze tekeningen bekijken. De aannemer Gebr. Remmits heeft de aanwonenden uitgenodigd voor een informatieavond. Van te voren onderzoekt de aannemer de woningen van de straten waar gewerkt wordt. Hiermee zorgen zij ervoor dat ze de bestaande situatie vast hebben gelegd.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Adri Cocu. Stuur een e-mail aan [email protected] of bel 024 751 71 11.

Donkere dagen, bent u thuis?
Een inbraak in uw woning? Dat wilt u niet. Onbekenden zijn in uw huis geweest en hebben waardevolle bezittingen meegenomen. Nu het buiten vroeger donker is, hebben inbrekers meer mogelijkheden om ongezien rond te lopen. Gelukkig zijn er veel manieren om de kans op inbraak te verkleinen. De volgende tips kunnen u daarbij helpen.
Verlichting
Of u nu thuis bent of niet, zorg dat er ’s avonds lampen branden. Met bijvoorbeeld een tijdschakelaar kunt u regelen dat het licht ’s avonds vanzelf aangaat. Zorg daarnaast voor goede buitenverlichting die aanspringt zodra iemand in de buurt komt. Zo kunnen inbrekers zich niet verstoppen bij uw huis.
Sluit deuren en ramen
Sluit uw huis goed af, ook al gaat u maar heel even naar de buren of boodschappen doen. Inbrekers hebben heel weinig tijd nodig om toe te slaan. Draai de sleutel van uw voor- en achterdeur minstens één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Kijk op www.politiekeurmerk.nl voor advies.
Niet thuis
Bent u een avond niet thuis of een weekendje weg? Zet dit niet op Twitter of Facebook. Inbrekers gaan mee met hun tijd. Deel foto’s of verhalen pas als u weer thuis bent.
Waak mee!
Meld verdachte situaties. Bel altijd 112 als u in de buurt iets verdachts ziet. Kijk op www.wijchen.nl voor meer informatie over Wijchen Waakt!

Rectificatie locatie sportcontainer
Op de gemeentepagina van 31 oktober staat dat de mobiele sportcontainer sinds 29 oktober bij Hoogmeer (naast de 22e straat) in Wijchen staat. Deze informatie is onjuist. De mobiele sportcontainer staat voor twee maanden bij de Ketting (grasveld achter parkeerplaats Zuiderpoort) in Wijchen.
Op www.wijchen.nl/sportcontainer kunt u zien op welke plekken de sportcontainer dit jaar staat. Op de website vindt u bijvoorbeeld ook informatie over de beschikbaarheid en over het gebruik van de sportmaterialen. De sportmaterialen liggen in de afgesloten bergruimte bij de container en sportgroepen zoals bootcamp, fysiotherapeuten, scholen en dergelijke kunnen deze gebruiken. Op de website leest u hoe u de materialen kunt reserveren.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de sportcontainer? Neem dan contact op met Pascal Jansen via [email protected] voor meer informatie.

Afval op tijd aan de straat?
Zet u uw afval op de inzameldag voor 7.30 uur aan de straat? Dan weet u zeker dat Dar uw afval ophaalt en het niet blijft staan. Dar haalt namelijk niet altijd op een vast tijdstip uw afval op. Dar kan soms eerder of later zijn dan u gewend bent. Zo zorgen we er samen voor dat er geen afval blijft staan. Bedankt voor uw hulp.

Bemesten lindebomen Kasteellaan
Op donderdag 8 november gaat een aannemer de lindebomen langs de Kasteellaan bemesten. Zij injecteren voeding en lucht bij de bomen. Wij laten dit doen om de bomen goed te laten groeien. De bomen hebben op dit moment een matige conditie. Dit komt ook door de extreem droge zomer dit jaar.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over het onderhoud van de bomen? Dan kunt u contact opnemen met de groenbeheerder Patricia van Wolferen via e-mail [email protected] of via telefoonnummer 024-7517229.

Werkzaamheden in het groen
In de week van 5 november 2018 starten wij met werkzaamheden in de Ringlaan. Dit is tegenover het Everardusplein. Wij gaan hier het vak met rozen opruimen, aanpassen en inrichten. In deze week gaan wij ook het plantsoen in Saltshof tussen de 12e en 13e straat opknappen. Wij gaan daar opruimen, aanpassen en de beplanting inrichten.
We verwachten dat de werkzaamheden binnen twee à drie weken klaar zijn.
Overlast van de werkzaamheden
Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden kan het voorkomen dat uw woning moeilijker bereikbaar is. Onze toezichthouder en de aannemer proberen de overlast tot een minimum te beperken. Aanwonenden hebben wij geïnformeerd over de werkzaamheden.
Heeft u vragen?
Zijn er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 024 751 72 12 met Marsha de Kraker of per e-mail via [email protected].

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeveweg 29-29a’
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan Hoeveweg 29-29a’ in het Huis van de gemeente ter inzage ligt. Het plan voorziet in de formalisering van een reeds uitgevoerde woningsplitsing aan de Hoeveweg 29-29a te Balgoij.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOEVEWEG29-ow01. Het ontwerp bestemmingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 8 november tot en met 19 december 2018. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of via [email protected] bereikbaar.
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken en start op 8 november 2018. Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het loket bouwen en leefomgeving.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2027, Wijchen (maken kantoor in bedrijfspand).
 • Einsteinstraat 16, Wijchen (uitbreiden bedrijfspand).
 • Everardusplein ongenummerd bij nr. 6, Wijchen (kap 35 kastanjebomen).
 • Herenstraat/Strengstraat kruising, Bergharen (kap bomen onder hoogspanningsleiding).
 • Homberg 1005, Wijchen (bouw dakopbouw woning).
 • Homberg 2811, Wijchen (bouw tuinhuis).
 • Kampbroek 5, Hernen (aanleg zonnepark).
 • Nieuweweg 285, Wijchen (service- en herstelwerkzaamheden fietsen).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Campuslaan 11, Wijchen (plaatsen tijdelijke luchthal).
 • de Maasakkers 17, Balgoij (bouw woning).
 • Grotestraat 62, Bergharen (bouw bijgebouw).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Huurlingsedam, Houtzager, Veldwachter en Wagenmaker, Wijchen (bouw 60 woningen).
 • Touwslagerbaan 33, Wijchen (uitbreiden supermarkt).

 

Reacties

article
83484
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 45 – 7 november 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Wegwerkzaamheden Hernen, Donkere dagen, bent u
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181107/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-42/
2018-11-07T08:30:25+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten