Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 49 – 5 december 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Uitkomsten enquête Wijchen-Zuid, verleende/aangevraagde vergunningen, Inloopavond 11 december MFA Batenburg en Start aanleg gesponsorde rotonde Vijverlaan – Nieuweweg.

Inloopavond 11 december MFA Batenburg
De plannen voor de MFA Batenburg worden steeds concreter. Wij nodigen u daarom van harte uit voor een inloopavond op dinsdag 11 december 2018 in de kantine van VV Batavia aan de Hoppenhofstraat 2. U kunt binnenlopen van 19.00 tot 20.30 uur. U komt toch zeker ook?
Wat is er te zien?
De ontwerptekeningen en het ontwerp voor het bestemmingsplan zijn voor u in te zien. U kunt hierover vragen stellen aan de architect, de projectleider en aan vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van de MFA.
Wilt u nu al informatie?
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u het ontwerp bestemmingsplan. Zoek onder de tab “bestemmingsplan” en vul Hoppenhofstraat 2 in het zoekveld in.
Wij zien u graag op 11 december. Tot dan!
Projectteam MFA Batenburg

Uitkomsten enquête Wijchen-Zuid
Hoe zorgen we ervoor dat Wijchen-Zuid de komende dertig jaar een aantrekkelijke woon- en leefomgeving blijft? Dat is de vraag bij het project Hart van Zuid. De resultaten van de bewonersenquête onder 7000 inwoners van Wijchen-Zuid laten zien dat er een mooie uitdaging ligt voor de wijk en voor het voorzieningenhart (winkelcentrum en directe omgeving). Maar liefst 800 inwoners vulden de vragenlijst afgelopen zomer in.
Informeren op 8 december
Op zaterdag 8 december staat de speciale Hart van Zuid tent (zie foto) in het winkelcentrum Zuiderpoort. U kunt de tent bezoeken van 11.00 tot 15.00 uur. We zijn zaterdag te vinden in de buurt van de supermarkt. Bewoners kunnen projectleden ontmoeten en praten over de uitkomsten van de enquête en het vervolg. We hebben dankzij de vragenlijst bijvoorbeeld veel beter in beeld waar de kansen en uitdagingen voor Wijchen-Zuid zijn.
Meer weten?
Natuurlijk kunnen alle bewoners kennisnemen van de uitkomsten van de enquête. Ook als zij niet zaterdag een bezoek kunnen brengen aan onze Hart van Zuid tent. Vanaf volgende week zijn de uitkomsten van de enquête te vinden via www.wijchen.nl. Daar vindt u ook alle andere informatie over het project. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een email naar [email protected].

Start aanleg gesponsorde rotonde Vijverlaan – Nieuweweg
Donderdag 6 december begint het bedrijf Van Stippent Bouwservice BV met de aanleg van de inrichting van de rotonde Vijverlaan-Nieuweweg. Dit bedrijf sponsort de twaalfde rotonde in Wijchen voor tien jaar lang. In 2019 sponsoren diverse bedrijven nog twee rotondes en gaan deze inrichten.
Wilt u ook een rotonde sponsoren?
Er zijn nog vier rotondes beschikbaar voor sponsoring. Voor een klein bedrag kunt u de rotonde inrichten en daarmee véél bekendheid geven aan uw bedrijf. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van sponsoring van een rotonde in de gemeente Wijchen? Neem dan contact op met Patricia van Wolferen via telefoonnummer 024 751 72 29.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Verkeersbesluit

 • Diemewei 45e straat, Wijchen (instellen voorrangssituatie fietspad).
 • Diemewei 45e-Lingert 60e straat (tijdens halen en brengen openstellen doorgang).
 • De Meren 11e straat gedeeltelijk, Wijchen (instellen verbod inrijden grote voertuigen).
 • ’t Slotje, Wijchen (inrichten persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats).

Aanwijzen gereserveerde parkeerplaatsen, laden elektrische/plug-in hybride voertuigen

 • Aalsburg 2214, Wijchen.
 • Blauwe Hof 4003, Wijchen.
 • Boomsestraat 2b, ’t Balgoijke, Balgoij.
 • Diemewei 4012, Wijchen.
 • Dorpsstraat 51, Wingerd/Zandloper, Bergharen.
 • Graafseweg 570, Oase, Wijchen.
 • Homberg 2535, ’t Achterom, Wijchen.
 • Lagestraat 19, Waaijershof, Niftrik.
 • Roerdompstraat 76, Noorderlicht, Wijchen.
 • Tunnelpad 3, de Mijlpaal, Hernen.
 • Woeziksestraat 324, Wijchen.

Milieumelding

 • Touwslagersbaan 35, Wijchen (start bedrijf Lidl).

Ontwerpwijzigingsplan ‘Bestemmingsplan Buitengebied, wijziging Wegelaar 9’
Burgemeester en wethouders van Wijchen zijn van plan om met toepassing van artikel 3.6. lid 1 sub a Wro het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wijchen’ te wijzigen. Met het plan wordt het agrarisch bouwvlak ter plaatse van het perceel Wegelaar 9 te Balgoij vergroot.
Ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBWegelaar9-OW01 Het ontwerpwijzigingsplan is op afspraak in te zien in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Dit met ingang van 6 december 2018  tot en met 16 januari 2019. Het loket bouwen en leefomgeving is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 024 751 71 11 of bereikbaar via [email protected]
Zienswijze
De termijn voor het indienen van een zienswijze is zes weken en start op 6 december 2018. Tijdens deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wijchen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Wijchen, Postbus 9000, 6600 HA Wijchen. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de consulenten Bouwen en Leefomgeving.

Slopen

 • Heumenseweg 226 A, Wijchen (kantine).
 • Laaksestraat 7, Batenburg (bedrijfswoning).
 • Liendensedijk 1, Batenburg (woning met opstallen).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Celsiusstraat ongenummerd bij 32, Wijchen (bouw bedrijfspand).
 • Hoeveweg 32, Balgoij (bouw bijgebouw en overkapping).
 • Molenweg 25, Bergharen (bouw bijgebouw).
 • Oosterweg ongenummerd bij 259, Wijchen (bouw woning).
 • Provinciale weg N324 kadastraal P 1602, 222, 60 en 19, Wijchen (vervangen duiker).
 • Saltshof 2856, Wijchen (vestigen hondentrimsalon).
 • Veldsestraat 7, Bergharen (wijzigen verleende vergunning OV20170464).

Verleende omgevingsvergunningen

 • de Gamert 2126, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, oppervlak bij bouwwerken).
 • Eindsestraat 30, Balgoij (bouw woning).
 • Houtsestraat 12 C, Balgoij (bouw bijgebouw).
 • Houtsestraat 12 D – J, Balgoij ( bouw 6 trekkershutten).
 • Oosterweg 263, Wijchen (tijdelijk plaatsen stacaravan, bouw bedrijfswoning).
 • Oud Woeziksestraat 15, Wijchen (verhogen nok woning).
 • Pius XII straat 15, Wijchen (brandveilig gebruik zorggebouw, nachtverblijf).
 • Rakenbergseweg 6, Wijchen (bouw woonboerderij).
 • Valendrieseweg 91, Wijchen (bouw woning met bijgebouw).
 • Veldwachter 20, Wijchen (uitbreiden woning, bouw overkapping).

 

Reacties

article
84315
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 49 - 5 december 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Uitkomsten enquête Wijchen-Zuid, verleende/aangevraagde vergunningen, Inloopavond
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181205/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-45/
2018-12-05T08:30:46+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten