Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 50 – 19 december 2018

Foto: wijchen.nieuws.nl

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Aangepaste openingstijden feestdagen, Inzameling afval en openingstijden milieustraat en Huis van de gemeente 7 januari 2019 later open.

Aangepaste openingstijden feestdagen
In de komende weken passen wij onze openingstijden aan:

 • Het Huis van de gemeente en de gemeentewerf zijn dinsdag 25, woensdag 26
  december en dinsdag 1 januari de hele dag gesloten.
 • Het Sociaal Wijkteam is dinsdag 25, woensdag 26 december en dinsdag 1 januari gesloten. De inloop in het Noorderlicht is de hele kerstvakantie gesloten.
 • Loket Duurzaam Wonen Plus is gesloten van 24 december tot en met 4 januari.

Inzameling afval en openingstijden milieustraat
Op dinsdag 25 en woensdag 26 december en op dinsdag 1 januari, zamelt Dar geen huishoudelijk afval in. De inzameling van uw huishoudelijk afval verschuift naar een andere inzameldag. Kijk op www.dar.nl/afvalwijzer of in de Dar App voor meer informatie. Op deze dagen is de milieustraat ook gesloten. Houd in deze periode rekening met extra drukte op de milieustraat.

Huis van de gemeente 7 januari 2019 later open
Het Huis van de gemeente in Wijchen is op maandag 7 januari 2019 vanaf 10.00 uur open.
Wij wensen u fijne feestdagen!

Gezellig en veilig het nieuwe jaar in!
Het jaar 2018 loopt op zijn einde. Een tijd van gezelligheid en warmte voor velen van ons. Maar niet voor alle mensen is het een fijne tijd. Voor velen is het juist een extra moeilijke periode. Laten we hen vooral niet vergeten en er voor hen zijn als dat nodig is.
Het nieuwe jaar 2019 komt er aan. Maar voor het zover is, sluiten we het jaar feestelijk af. Oud & Nieuw vergt ieder jaar de nodige voorbereidingen. Samen met politie, brandweer, toezicht en andere hulpverleners stellen we alles in het werk om de jaarwisseling goed en veilig te laten verlopen. Als inwoners kunt u daar ook een belangrijke bijdrage aan leveren. Om te beginnen door zelf mee te werken aan het voorkomen van schade. Maar ook door veroorzakers van eventuele schade er op aan te spreken en zo nodig aangifte te doen.
In Wijchen mag alleen vuurwerk worden afgestoken op 31 december van 18.00 uur tot en met 1 januari 2.00 uur. Buiten die periode is het dus verboden vuurwerk af te steken. Ziet u dat dit toch gebeurt, dan kunt u altijd de politie bellen via 0900 88 44. U kunt ook een bericht sturen naar onze gemeentelijke toezichthouders via [email protected]. Zo krijgen wij goed in beeld in welke buurt sprake is van overlast en kunnen we er zo snel mogelijk iets aan doen.
Laten we er samen een gezellige en veilige avond van maken. De gemeente Wijchen wenst u een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019 toe!

Nieuwjaarsreceptie
Het college van burgemeester en wethouders biedt u de gelegenheid om samen met Wijchense inwoners, instellingen en verenigingen het nieuwe jaar op feestelijke wijze in te luiden. Wij nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 7 januari 2019 van 19.30 tot 21.45 uur in ’t Mozaïek aan de Campuslaan 6 in Wijchen.  Wij hopen u dan te ontmoeten.

Praat mee over ‘Iedereen doet mee’!
In Wijchen moet iedereen overal en altijd mee kunnen doen! Mét of zónder een beperking. Thuis, op het werk, op school, bij de sportclub of  in de winkel. Samen willen we van Wijchen de meest gastvrije en inclusieve gemeente maken. Wat vindt u belangrijk om iedereen mee te kunnen laten doen? Welke belemmeringen komen mensen met een beperking tegen? En wat kunnen we samen doen om dat aan te pakken? Dat horen we graag van ú op de bijeenkomst ‘Iedereen doet mee in Wijchen!’, op dinsdagavond 26 februari 2019.
Aanmelden
Meld u via [email protected] aan. Het volledige programma en de locatie volgen nog.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Milieumelding

 • Bijsterhuizen 2028, Wijchen (gelijkwaardigheidsbesluit: gelijkwaardig met PGS 9 (opslag CO2).
 • Nabij Bijsterhuizen 2402, Wijchen (start bedrijf).
 • Industriepark 17A, Wijchen (uitbreiden bedrijfshal, expeditie en kantoor activiteiten).

Verlenging omgevingsvergunning milieu

 • Bijsterhuizen 3140, Wijchen (wijzigen in opslag gevaarlijke stoffen).

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Dorpsstraat 44, Bergharen (afwijken bestemmingsplan, gebruik pastorie als woning).
 • Wezelsedijk 7, Wijchen (aanleg vijver).
 • Woeziksestraat 326, Wijchen (afwijken bestemmingsplan, gebruik pastorie als woning).
 • Rotonde Zuiderdreef – Balgoijseweg, Wijchen (plaatsen handelsreclame in strijd met bestemmingsplan).

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 3142, Wijchen (wijzigen verleende vergunning (OV20170428), bouw distributiecentrum).
 • Eindsestraat 30, Balgoij (bouw bijgebouw, afwijken bestemmingsplan, oppervlak aan bijgebouwen).
 • Klaverpad 11, Wijchen (bouw woning, inhoud woning is meer als toegestaan in bestemmingsplan).
 • Nieuweweg 285, Wijchen (wijzigen verleende vergunning (OV20180019), verrichten service- en herstelwerkzaamheden voor fietsen).
 • Saltshof 2856, Wijchen (vestigen hondentrimsalon aan huis, afwijken bestemmingsplan bedrijf aan huis)
 • Touwslagersbaan 35, Wijchen (uitbreiden supermarkt voor- en achterkant en bouwen buiten bouwvlak, maken entree achterkant pand, bouwen binnen verkeersbestemming (activiteit afwijken bestemmingsplan).

Van rechtswege omgevingsvergunning

 • Buys Ballotstraat 16, Wijchen (tijdelijk gebruik bedrijfswoning als burgerwoning). 

 

Reacties

article
84323
Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 50 - 19 december 2018
Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Aangepaste openingstijden feestdagen, Inzameling afval en
https://wijchen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181219/gemeentepagina-gemeente-wijchen-week-02-10-januari-2018-47/
2018-12-19T08:30:09+02:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/01/xn42ahhjfdhpl36eucxs3215r-gemeentenieuws.jpg
Gemeente Wijchen, Gemeentepagina Wijchen, wijchen
Gemeenteberichten