Gemeentepagina gemeente Wijchen: Week 47 – 20 november 2019

Foto:

Deze week in de gemeentepagina van de gemeente Wijchen o.a. Collectieve Zorgverzekering voor Minima in 2020, Bijeenkomst over toekomst gebied Kraanvogel, Woningcheck brandveiligheid Batenburg en aangevraagde/verleende vergunningen.

Collectieve Zorgverzekering voor Minima in 2020
De gemeente Wijchen biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten bij zorgverzekeraars CZ en VGZ.
Wie mag deelnemen aan de CZM?
Deze drie voorwaarden moeten voor u gelden;

 1. U woont in de gemeente Wijchen
 2. Bent u alleenstaand? Dan moet uw maandelijks inkomen minder zijn dan € 1.174,-. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet uw inkomen minder zijn dan € 1.678,-. Het maakt niet uit of u een inkomen heeft uit betaald werk, pensioen of een uitkering.
 3. U heeft weinig spaargeld.

Neemt u nu al deel aan de CZM? Dan ontvangt u van uw verzekeraar thuis een brief of u ook in 2020 wilt deelnemen.
Nog geen deelnemer aan de CZM?
Wilt u in 2020 gaan deelnemen aan de CZM? Ga dan naar de website www.gezondverzekerd.nl U kunt u zich alleen via deze website aanmelden voor de CZM. Doe dat uiterlijk vóór 31 december 2019. Op deze site staat ook alle informatie.
Hulp nodig bij het aanmelden?
Heeft u hulp nodig bij het aanmelden voor de CZM? Maak dan een afspraak met het Formulierenteam: 024 641 84 59 of: [email protected].

Bijeenkomst over toekomst gebied Kraanvogel
De gemeente Wijchen is bezig een visie te vormen over de toekomst van het gebied Kraanvogel. De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord is daar ook bij betrokken.
Omdat wij graag willen weten welke kansen u ziet voor dit gebied, organiseert De Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord samen met de gemeente een bijeenkomst.
Het wordt een actieve bijeenkomst waarbij onderwerpen als wonen, bedrijven, verkeer en ontspanning aan bod komen. Maar misschien heeft u veel betere ideeën!
Aanmelden
De bijeenkomst is op donderdag 28 november in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 in Wijchen. De avond begint om 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.15 uur.
Mis het niet en kom meepraten! Meld u daarom voor 25 november aan via [email protected].

Woningcheck brandveiligheid Batenburg
Een woningbrand kan binnen drie minuten al levensgevaarlijk zijn. Binnen acht minuten moet de brandweer, volgens de landelijke normtijd, bij een woningbrand zijn. In Batenburg kan de brandweer er niet eerder zijn dan rond de achttien minuten.
We houden daarom voor de inwoners van Batenburg een woningcheck in samenwerking met brandweer Gelderland-Zuid. Hiermee willen we de zelfredzaamheid en bewustwording rondom brandveiligheid vergroten. Medewerkers van de brandweer Gelderland-Zuid kijken samen met u naar de brandveiligheid in uw woning. Na deze woningcheck weet u hoe brandveilig uw woning is en hoe u uw woning brandveiliger kunt maken.
De woningchecks zijn op zaterdag 23 en 30 november tussen 09.00 uur en 16.00 uur. Binnenkort ontvangt u een brief van de gemeente Wijchen. In deze brief staat beschreven hoe u in aanmerking kunt komen voor deze woningcheck. Maak hier gebruik van

Vergaderingen en bijeenkomsten
Elke week is er op donderdag een politieke avond. De politieke avond bestaat uit verschillende onderdelen: gesprekstafels of informatiebijeenkomsten (informatie verzamelen), commissievergadering (meningsvorming), raadsvergadering (besluitvorming). Inwoners zijn van harte welkom. Op www.wijchen.nl/vergaderingen vindt u de agenda’s.

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl.
Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wilt blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Mededeling voorgenomen kap

 • Diepvoorde ter hoogte van nr. 1112, Wijchen (1 haagbeuk).

Milieu

 • Bijsterhuizen 2006, Wijchen (het veranderen van activiteiten binnen de inrichting).Algemene bekendmakingen

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen 

 • de Gamert 2529, Wijchen (bouw van woning)
 • Molenweg 57, Bergharen (wijzigen van de situering van het bijgebouw)
 • Veldsestraat 7, Bergharen (wijzigen van positie van de poort)
 • Wijchen kadastraal sectie F 634 (Wijchens Meer), (het tijdelijk plaatsen van kunstwerken in het Wijchens Meer).

Verleende omgevingsvergunningen

 •  Acaciastraat 68, Wijchen (Het kappen van twee bomen)
 • Bijsterhuizen 2006, Wijchen (bouwen van funderingsplaat in de vloer t.b.v. het plaatsen van een kolomzwenkkraan)
 • den Bond 10, Niftrik (aanleggen van een inrit)
 • Dorpsstraat 37, Bergharen (vervangen van geldautomaat)
 • Graafseweg 374, Wijchen (vergroten van bedrijfswoning)
 • Marktpromenade 30 PIN, Wijchen (vervangen van geldautomaat en aanbrengen van handelsreclame)
 • Schaarsestraat ongenummerd nabij 7, Bergharen (plaatsen van hagelnetten)
 • Stompendijk 7 A en 7 B, Bergharen (wijzigen van de verleende vergunning)
 • Tienakker 46, Wijchen (plaatsen van een airco unit en wijzigen van het balkon).

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Bijsterhuizen 2408, Wijchen (uitbreiden van bedrijfshal).

Vastgesteld bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer, gemeente Wijchen
Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2019 het bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plan voorziet in de herontwikkeling van de oostzijde van het centrum van Wijchen. Het plangebied is gelegen aan de oostzijde van het centrum tussen het Kasteel en het Wijchens Meer. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is het vervallen van de bouwmogelijkheden direct aan de meer-oever.
Ter inzage
Schriftelijke stukken zijn op afspraak in te zien bij de balie Bouwen en Leefomgeving in het Huis van de gemeente aan de Kasteellaan 27 in Wijchen. Ook kunt u daar een mondelinge toelichting krijgen. De medewerkers zijn voor het maken van een afspraak telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per    e-mail via [email protected]. Het bestemmingsplan is ook digitaal beschikbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.CTRTKWM-VGBP.
Beroep
De termijn voor het instellen van een beroep tegen het vaststellingsbesluit bedraagt zes weken en vangt aan op 21 november 2019. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Dit beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die zich tijdig met zienswijzen tot de raad hebben gewend en door belanghebbenden die aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat indien u wilt voorkomen dat het bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn in werking treedt u de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kunt verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Indien binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

 

Reacties