Wijchen kreeg in 2019 van het Rijk 1662 euro per inwoner

Foto: Alexas Fotos via Pixabay

Wijchen kreeg vorig jaar van het Rijk een algemene uitkering van 1260 euro per inwoner. Samen met andere uitkeringen liep het totaal voor deze gemeente op tot 1662 euro per inwoner.

Foto: coelo.nl

Gemeenten ontvangen een groot deel van hun inkomsten van het Rijk – gemiddeld zo’n 60 procent. Daarna zijn heffingen de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Gemiddeld dekken gemeenten 17 procent van hun uitgaven uit lokale heffingen. Hoe hoog deze zijn kunt u hier zien. Met de lokalelastencalculator kunt u bovendien laten uitrekenen hoe hoog de lokale lasten zijn in uw eigen situatie en die vergelijken met elke andere gemeente in het land.

Gemeentefonds

In totaal maakte Den Haag 39 miljard euro over naar de Nederlandse gemeenten, via 107 verschillende uitkeringen. Ruim 8 miljard daarvan komt binnen via specifieke uitkeringen (het geld is voor een specifiek doel bestemd) en 31 miljard euro via het gemeentefonds (gemeenten bepalen zelf waarvoor zij het geld gebruiken).

De algemene uitkering is met 25 miljard euro de grootste gemeentefondsuitkering. Het geld is vrij besteedbaar. De verdeling houdt rekening met kostenverschillen en verschillen in inkomsten bij gemeenten. Daarnaast worden via dit fonds nog 77 kleinere uitkeringen verstrekt, soms maar aan 1 gemeente.

Atlas Rijksuitkeringen

Het totaalbedrag aan uitkeringen is het hoogst voor Vlissingen: 3998 euro per inwoner. Dat blijkt uit de Atlas Rijksuitkeringen aan gemeenten 2019 van het Coelo die vandaag verschenen is. Op een interactieve kaart is de hoogte van de uitkering per inwoner per gemeente te bekijken. Hierbij geldt dat donkerblauw de laagste en donkerrood de hoogste bedragen aangeeft.

Coelo

Het onafhankelijke Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Dat zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen het onderzoeksterrein.

Reacties