Raad beslist over subsidie vrijwilligersstichting hospice

Foto: www.hospicewijchen.nl

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen (VPTZ) krijgt als de gemeenteraad akkoord gaat de komende 4 jaar een subsidie van bijna 9000 euro per jaar. Dit bedrag is bedoeld voor huishoudelijke hulp in het Hospice Wijchen.

Vanaf 2016 ontvangt de VPTZ subsidie voor de hulp bij het huishouden in het hospice aan de Fazantstraat in Wijchen. Door de nieuwe subsidieregeling 2018 komt de organisatie nu in aanmerking voor een budgetsubsidie van maximaal 4 jaar. Deze budgetsubsidie moet door de raad opnieuw worden verleend.

De subsidieaanvraag is door VPTZ tijdig ingediend voor het subsidiejaar 2020 maar is toen per ongeluk niet in behandeling genomen. In overleg is de subsidieaanvraag vervolgens aangepast naar een meerjarige subsidieaanvraag en eind 2020 ingediend.

Met verlening van de budgetsubsidie kan de VPTZ zelf op een efficiënte manier huishoudelijke hulp inkopen voor het schoonhouden van de gastkamers in het Hospice Wijchen.

Corona

De meerkosten die VPTZ heeft voor de huishoudelijke zorg als gevolg van extra hygiënemaatregelen in verband met corona worden apart ingediend en beoordeeld. Bij de bepaling van de hoogte van de budgetsubsidie is rekening gehouden met financiële bijdragen die VPTZ van derden ontvangt. Het gaat hierbij vooral om bijdragen van andere gemeenten in de kosten van huishoudelijke hulp voor inwoners die in het hospice in Wijchen verblijven.

Reacties