Wijchen in cijfers beschikbaar via aparte website

Foto: Alicja via Pixabay/Google Maps

Wie geïnteresseerd is in cijfers over de gemeente Wijchen kan sinds kort een digitaal platform met allerlei cijfertjes raadplegen. De website bundelt openbare data die nu op verschillende plekken online staan. Onder andere over wonen, werk, inkomen, economie, zorg, gezondheid, corona, veiligheid, buurten en wijken.

Op de website www.wijchen.nl/incijfers kan het type informatie gekozen worden dat gezocht wordt. Op de vervolgpagina kan boven in beeld worden aangegeven op welk niveau de cijfers moeten worden weergegeven. Naast gemeenteniveau kunnen bij sommige onderwerpen ook gegevens op wijkniveau worden opgevraagd. Ook is een vergelijking te maken tussen wijken, gemeenten, provincie of landelijk.

Er is ook informatie op te vragen die te maken heeft met COVID-19.

Databank

Via de website zijn cijfers te raadplegen van zowel de gemeente Wijchen als Druten. Dit omdat beide gemeenten samenwerken in de Werkorganisatie Druten Wijchen. Via een databank kan men zich nog verder verdiepen in de cijfers. Zo zijn er bijvoorbeeld kruisverbanden en tabellen en grafieken op maat te maken.

Voorbeeld van kerncijfers van de gemeente Wijchen:

Reacties