Gemeentepagina week 12 – 20 maart

Foto:

Op de site van wijchen.nieuws.nl is wekelijks de gemeentepagina te vinden. Hierop staan nieuwsberichten vanuit de gemeente, officiële bekendmakingen en soms een column van de burgemeester of een van de wethouders.

Hier de gemeentepagina van week 12 (20 maart).

COLUMN

Burgemeester Renske Helmer-Englebert. Foto: gemeente Wijchen
DE SCHAAMTE VOORBIJ

Het werk van een burgemeester is erg veelzijdig. Dat merkt u misschien wel als
u mijn columns vaker leest. In één week, of zelfs op één dag, komen de meest
uiteenlopende onderwerpen aan bod. Van felicitaties aan echtparen tot de
huisvesting van vluchtelingen, vergunningen voor evenementen, en de veiligheid
van onze inwoners.

Zo spreek ik ook regelmatig met de politie over wat er speelt in onze
gemeente. De laatste keer hadden we het over bankpasfraude en Whatsappfraude.
Nog steeds worden veel mensen hier slachtoffer van. Ook in onze gemeente. 
Vaak gaat het om kleine bedragen, maar soms komen mensen hierdoor flink in 
de financiële problemen.

Mensen schamen zich dat ze erin zijn getrapt. Dat zogenaamd ‘hun dochter’ een
appje stuurde met de vraag om even geld over te maken voor een nieuwe 
telefoon. Of dat ze zogenaamd werden gebeld door ‘hun bank’ om geld over te 
maken naar een veilige rekening. Of dat ze in een truc van een nepagent aan 
de deur zijn getrapt.

Deze slachtoffers zouden zich niet moeten schamen, maar de daders! De trucs
worden steeds geloofwaardiger, waardoor veel mensen erin trappen. We geloven
vaak in het goede van de mens. Dat is natuurlijk een fijne eigenschap. Maar
als het gaat om het beschermen van je geld, neem dan het zekere voor het
onzekere. Zorg ervoor dat je je eigen kind, die bankmedewerker of de politie
eerst persoonlijk spreekt. Bel ze zélf via hun eigen telefoonnummer. Pas dan
weet je zeker of een verzoek te vertrouwen is.

En aan de slachtoffers wil ik zeggen: schaam je niet, maar praat er juist
over! En doe altijd aangifte. Zo kunnen we elkaar scherp houden, en krijgt 
deze criminaliteit minder kans!

Renske Helmer-Englebert
Burgemeester

NIEUWS

Meedenken over wegen

De afgelopen jaren is de mobiliteitswereld verandert. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit en het besluit over het gemeentelijke Mobiliteitsbeleid. Dit zijn redenen om ons wegcategoriseringsplan bij te werken. Het nieuwe wegcategoriseringsplan gaat in op thema’s als snelheid, de functie van wegen, sluipverkeer en landbouwverkeer. Wij willen graag dat bewoners en ondernemers meedenken over het parkeren in onze gemeente.

Heeft u ideeën over de wegen in de gemeente Wijchen? Of heeft u wensen of klachten op dit gebied?
Meld het dan via www.meedenkenoververkeer.nl. Lukt het niet via de website, dan kunt u bij het gemeentehuis een papieren formulier vragen.


Informatieavond Wijchense visie op zon en wind

De gemeente Wijchen wil graag samen met inwoners een visie op zon en wind maken. Want dat we duurzame energie moeten opwekken, is wel duidelijk. Maar waar? Die vraag willen we samen met u beantwoorden. Er zijn verschillende plekken in onze gemeente waar windmolens of zonnevelden kunnen komen. Wij willen deze plekken graag zelf beoordelen en kiezen, zodat anderen dat niet voor ons doen. Ook willen we vooraf vaststellen aan welke spelregels initiatiefnemers zich moeten houden.

Aanmelden
We willen graag weten wat u belangrijk vindt. Daarom organiseren we twee dezelfde bijeenkomsten. Een bijeenkomst via MS Teams (digitaal) en een bijeenkomst in Bergharen (live). U bent van harte welkom om hierover mee te praten. Aanmelden kan via onderstaande link of de QR-code.

Aanmelden voor de bijeenkomst over zon en wind

Digitale bijeenkomst
Datum:        donderdag 21 maart
Tijd:              20.00-21.30 uur
Locatie:       online
Aanmelden: www.wijchen.nl/zonwind-digitaal

Live bijeenkomst
Datum:         woensdag 27 maart
Tijd:               19.30-21.30 uur
Locatie:        De Zandloper, De Weem 1 Bergharen
Aanmelden:  www.wijchen.nl/zonwind-fysiek
(max. 100 aanmeldingen)

Vragenlijst

Vragenlijst
Kunt u er niet bij zijn? U kunt vanaf 21 maart tot 1 april 2024 ook uw mening geven via www.wijchen.nl/zonwind-vragenlijst of de QR-code scannen.

Inwoners uit Nederasselt worden ook uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.


BuitenBeter App

Foto: gemeente Wijchen

Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Zoals een verstopte riolering of een omgewaaide boom? Meld het direct en gemakkelijk in de BuitenBeter App.

Uw melding komt bij ons binnen en zo kunnen wij aan de slag. In de app kunt u daarna uw melding volgen.

U download de BuitenBeter App in de Apple Store of de Google Play Store.
Let op: sinds 1 januari 2024 vervangt de BuitenBeter App de MijnGemeente App. De MijnGemeente App is dus niet meer in gebruik.

Website
U kunt uw melding ook nog steeds via de website van de gemeente doen. Ga daarvoor naar www.wijchen.nl/melding-doen.


Hoe ga je als ouder om met de pubertijd van je kind?

In de pubertijd ontwikkelt een kind zich tot volwassene. Het uiterlijk, het gedrag en ook de onderwerpen waar pubers en ouders mee te maken krijgen, veranderen. Hoe ga je als ouder(s) hiermee om?

Pubercarrousel
Woensdagavond 3 april is op het Maaswaal College in Wijchen de Pubercarrousel: een avond voor alle ouders uit Wijchen met kinderen op het voortgezet onderwijs of in groep 7 en 8 van de basisschool.

Ouders gaan in gesprek met experts en elkaar over onderwerpen rondom opvoeden en pubers. Zoals roken, drinken en drugs, beeldschermgebruik, social media, seksualiteit en praten met je puber.

Komt u ook?
Waar: Maaswaal College aan de Oosterweg 189 in Wijchen
Tijd:   19.00 uur-21.30 uur

Aanmelden is niet nodig. Meer informatie staat op www.maaswaalcollege.nl.


OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN 

De volgende publicaties staan op www.officielebekendmakingen.nl. Op deze website leest u ook hoe u eventueel bezwaar of beroep kunt instellen. Via www.overheid.nl kunt u aangeven dat u op de hoogte wil blijven van berichten over uw buurt. En u kunt de app Over uw Buurt downloaden. Heeft u geen internet? Dan kunt u hiervoor bij de bibliotheek in Wijchen terecht. Of kijk op een computer in de hal van het Huis van de gemeente. De stukken kunt u inhoudelijk alleen op afspraak inzien in het Huis van de gemeente.

Ontvangen gebruiksmelding

 • Korte Herreweg 6 Balgoij, melding brandveilig gebruik logiesgebouw, 12-03-2024

Neem voor milieupublicaties contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via [email protected].

Ontvangen melding sloopactiviteit

 • Valendrieseweg 112 Wijchen, slopen van dak en gevels van een bijkeuken, 11-03-2024

Neem voor milieupublicaties contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via [email protected].


ALGEMENE BEKENDMAKINGEN

Kennisgeving definitieve besluit omgevingsvergunning Milieu

 • Graafseweg 372 Wijchen, wijzigen van veehouderij, 12-03-2024

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 2168 Wijchen, verbreden van inrit, 12-03-2024
 • de Flier 3225 Wijchen, aanleggen van inrit, 11-03-2024
 • Gouvernante 20 Wijchen, plaatsen van overkapping, 10-03-2024
 • Meidoornstraat 17 Wijchen, vervangen van uitbouw, 07-03-2024
 • Oosterweg 263 Wijchen, tijdelijk uitbreiden van camping voor Nederland Jongleerfestival, 08-03-2024
 • Teersdijk (ongenummerd naast 49) Wijchen, bemalen van grondwater, 19-02-2024
 • Weg door de Berendonck 4 Wijchen, afwijken van bestemming voor evenement Strong Viking, 13-03-2024

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bijsterhuizen 3040 Wijchen, plaatsen van gevelreclame aan bedrijfspand, 12-03-2024
 • Boskantse Broekstraat 5 Wijchen, bouwen van woning met inrit, 13-03-2024
 • Houtsestraat 10 Balgoij, wijzigen van gevel en inpandig verbouwen van woning, 11-03-2024
 • Kavelpad 2 A Leur, plaatsen van mantelzorgwoning, 12-02-2024
 • Korenbloemstraat 11 Wijchen, realiseren van uitbouw achterzijde woning, 07-03-2024
 • Kraaijenberg 7327, 7329, 7337 tot en met 7349 (oneven) en 7101 tot en met 7169 (oneven) Wijchen, renoveren van daken en vervangen van gevelpanelen bij voordeuren, 12-03-2024
 • Sterrebosweg 5 A tot en met 5 H en Markt 1 en 1 A Wijchen, verbouwen van winkelpand en realiseren van 8 appartementen, 12-03-2024

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 • Hoekgraaf 11 A Bergharen, bouwen van woning, 13-03-2024

Bekendmakingen van voorgenomen uitgifte van onroerende zaken kunt u vinden via de gemeentelijke website op de pagina Bekendmakingen: www.wijchen.nl/bekendmakingen.


PUBLICATIES

Vastgesteld bestemmingsplan Houtsestraat naast 10 Balgoij

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Houtsestraat naast Lepona te Balgoij’ heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van twee levensloopgeschikte woningen. Het plangebied ligt aan de Houtsestraat naast 10 te Balgoij.

Van 21 maart 2024 ligt het bestemmingsplan ‘Houtsestraat naast Lepona te Balgoij’ ter inzage. De schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar via de website https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHOUTSESTRAAT10-VGBP

Vastgesteld bestemmingsplan Hoogeerdstraat naast 18 en 20 Niftrik

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Hoogeerdstraat naast 18 en 20’ in Niftrik heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van twee-aaneen gebouwde levensloopbestendige woningen aan de Hoogeerdstraat naast 18 en 20 in Niftrik. Het plangebied ligt naast Hoogeerdstraat 18 en 20 in Niftrik.

Van 21 maart 2024 tot en met 1 mei 2024 ligt het bestemmingsplan ‘Hoogeerdstraat naast 18 en 20’ in Niftrik ter inzage. De schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGBHoogeerdstr18-DFBP.

Vastgesteld bestemmingsplan Bergharen Kerkenweide

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29-2-2024 het bestemmingsplan ‘Bergharen Kerkenweide’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een stuk grond gelegen aan de westzijde van Bergharen. Het plangebied betreft een weide gelegen tussen de twee kerken van Bergharen. Het plangebied wordt ontsloten via de Veldsestraat gelegen ten zuiden van het plan. Ter hoogte van de Dorpsstraat zal een langzaam verkeer ontsluiting gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 23 grondgebonden woningen in verschillende woningbouwcategorieën.

Van 21 maart 2024 tot en met 1 mei 2024 ligt het bestemmingsplan ‘Bergharen Kerkenweide’ ter inzage. De schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BHRVeldsestraat-VG01.

Vastgesteld bestemmingsplan Hoeveweg 18 Balgoij

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 februari 2024 het bestemmingsplan Hoeveweg 18 Balgoij heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de splitsing van de woonboerderij in twee levensloopbestendige wooneenheden. Gelet op de slechte staat van de huidige woning wordt deze waarschijnlijk gesloopt en vervangen door een twee-onder-een-kapper. Het plangebied ligt aan de Hoeveweg 18 in Balgoij.

Van 21 maart 2024 tot en met 2 mei 2024 ligt het bestemmingsplan ‘Hoeveweg 18 Balgoij’ ter inzage. De schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.BGYHoeveweg18-VG01.

Vastgesteld bestemmingsplan Zesweg naast 6 Wijchen

Burgemeester en wethouders van Wijchen maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 februari 2024 het bestemmingsplan ‘Zesweg naast 6, Wijchen’ heeft vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van een levensloopbestendige woning. Het plangebied ligt aan de Zesweg naast 6 te Wijchen.

Van 21 maart 2024 ligt het bestemmingsplan ‘Zesweg naast 6, Wijchen’ ter inzage. De schriftelijke stukken behorende bij het bestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar via de website www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Het identificatienummer is: NL.IMRO.0296.NRDZeswegnaast6-VGBP

De stukken zijn ook op afspraak digitaal in te zien in het gemeentehuis aan de Kasteellaan 27 te Wijchen. Voor het maken van een afspraak of voor het stellen van vragen, zijn de medewerkers van het team vergunningverlening telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 088 432 70 00 of per e-mail via [email protected].

Wilt u voorkomen dat het bestemmingsplan na de ter inzage termijn wordt uitgevoerd? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Hierbij geldt als voorwaarde dat u ook beroep indient tegen het plan. In de bekendmaking op https://www.officielebekendmakingen.nl  leest u hoe u dit doet. Hier leest u ook hoe u alleen beroep tegen het plan kunt indienen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen