Zorgen over besteding corona-steunpakket voor cultuur

Foto: Mauricio Keller/Pixabay

Kernachtig Wijchen maakt zich zorgen over de financiële situatie bij de Wijchense kunst-, cultuur- en sportverenigingen. De fractie wil daarom weten of het college van burgemeester en wethouders een steunpakket van de overheid reserveert voor de kunst- en cultuursector.

Minister Ingrid van Engelshoven heeft eind vorig jaar een tweede corona-steunpakket beschikbaar gesteld voor de kunst- en cultuursector. Dit steunpakket wordt vanaf dit jaar verdeeld via alle gemeenten in Nederland. Het bedrag van 150 miljoen euro dat hiermee is gemoeid is echter niet geoormerkt waardoor gemeenten het ook voor andere doeleinden zouden kunnen gaan gebruiken.

Financiële problemen

Kunst, cultuur en sport vormen het fundament van de Wijchense samenleving vindt Kernachtig Wijchen en wil daarom weten of het college signalen heeft ontvangen over financiële problemen bij Wijchense culturele instellingen die door de coronacrisis zijn veroorzaakt.

Verder wil de raadsfractie weten of het college al in beeld heeft hoe het tweede corona-steunpakket voor Wijchen eruit komt te zien en of B en W kunnen bevestigen dat dit budget specifiek gereserveerd blijft voor de kunst- en cultuursector.

 

Reacties