D66 wil antwoorden college over informatiebeveiliging

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

De fractie van D66 wil dat het college van B en W over 2020 verantwoording aflegt over de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan informatiebeveiliging, welke risico’s en kwetsbaarheden zijn geconstateerd en hoe het de privacy van zijn burgers waarborgt. Ook wil de fractie dat over de 2 jaar daarvoor verantwoording wordt afgelegd.

Over de aanleiding voor de vragen zegt D66-gemeenteraadslid Kees van Galen: “Recentelijk was sprake van grote gegevensbeschermingsincidenten en informatiezwakheden bij de overheid, zoals de kwetsbaarheden van Citrix-servers een jaar geleden, de hack die in december 2020 de gemeente Hof van Twente lange tijd platlegde en onlangs het niet voldoen van systemen zoals CoronIT en HPzone bij de GGD en Sonar dat door afdelingen Werk & Inkomen en het Werkbedrijf wordt gebruikt. Dergelijke kwetsbaarheden kunnen grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van of namens de gemeente.”

Daarmee is volgens Van Galen tevens de dienstverlening aan inwoners en de bescherming van persoonsgegevens in het geding.

Jaarlijks rapporteren

De gemeenteraad heeft volgens D66 al in maart 2018 de verantwoording voor het voldoen aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) aangekaart middels de aangenomen motie ‘Privacy is politiek’. “Daarin werd het college onder andere gevraagd om jaarlijks te rapporteren over de wijze waarop de gemeente de privacy van haar burgers waarborgt.”

D66 wil weten waarom de motie ‘Privacy is politiek’ ten aanzien van de rapportages niet volledig is uitgevoerd en waarom de gemeenteraad die verantwoording over 2018 en 2019 nooit heeft ontvangen.

Reacties