Organisaties werken samen in Gelders Sportakkoord 2.0

Foto:

Deze maand is het Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd. Meer dan 130 organisaties in Gelderland trekken samen op om te zorgen dat iedereen die dat wil kan sporten en bewegen in Gelderland. De organisaties lopen van zorginstelling tot onderwijs, van sportvereniging tot bedrijf. Ook de gemeente Wijchen heeft zich aangesloten bij het akkoord.

In 2017 was Gelderland de eerste provincie met een ambitieus Sportakkoord. Jan Markink, gedeputeerde sport, was een van de grondleggers. “Het mooie van dit akkoord vind ik dat veel verschillende organisaties een thema of project uit het Sportakkoord gaan trekken. Toen we in 2017 begonnen met het Gelders Sportakkoord waren het onze provinciale ambities waar we partners bij zochten. Dat is nu echt anders. We werken nu samen aan onze gezamenlijke doelen voor een beter sportklimaat in Gelderland.”

Lokale sportakkoorden

Er zijn in Gelderland ruim 3200 sportverenigingen actief op ruim 2 miljoen inwoners. 53 procent van die inwoners sport, 26 procent is lid van een sportvereniging. Er zijn rond de 3000 sportlocaties. Er ligt 5000 kilometer fietspad en 500 kilometer ruiterpad.

Enkele van de doelen uit het Gelders Sportakkoord 2.0 zijn: 20 nieuwe (snel)fietsroutes, ondermijning in de sport tegengaan, een Gelderse gedragscode en in 2023 in alle gemeenten een concreet plan om mensen met een beperking te laten sporten. In het vernieuwde Sportakkoord is verbinding gelegd met het Nationale Sportakkoord en lokale sportakkoorden en zijn ambities aangescherpt op basis van de actualiteit, onder andere de coronapandemie.

Sportakkoord Wijchen

In navolging van het Gelders Sportakkoord is voor de gemeente Wijchen een lokaal sportakkoord ontwikkeld. Hieraan droegen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg & welzijn en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Wijchen bij aan de totstandkoming. Hoofddoel van het Sportakkoord Wijchen is dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te kunnen sporten en bewegen.

Van de Wijchense inwoners is 28 procent lid van een sportvereniging. Landelijk ligt dit gemiddelde op 25 procent. In de gemeente is 84 procent van de kinderen lid van een sportvereniging. Dit percentage neemt echter af naarmate ze ouder worden. Zo is er een groot verval wanneer kinderen de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan.

Het blijft voor verenigingen een uitdaging om de oudere jongeren (20+) binnen de gemeente Wijchen te behouden voor de vereniging en om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden.

Hier de online lancering van het Gelders Sportakkoord 2.0:

 

 

 

Reacties