Inloopavond onderhoudsplan Maasheggen Balgoij

Foto:

Staatsbosbeheer en de gemeente Wijchen hebben gezamenlijk een onderhoudsplan laten opstellen voor het duurzaam beheer van de Maasheggen rondom Balgoij. Tijdens de inloopavond op vrijdag 14 februari wordt dit onderhoudsplan toegelicht. Iedereen is van harte welkom tussen 20.00 uur en
21.30 uur in dorpshuis ’t Ballegoyke in Balgoij.In een samenwerkingsverband tussen Stichting Maasheggen Balgoij, Staatsbosbeheer en gemeente Wijchen is de afgelopen jaren gewerkt aan herstel en duurzaam beheer van de Maasheggen rondom Balgoij. Het is de bedoeling dat de heggen robuuster worden en daardoor beter herkenbaar in het landschap. Maar ook de natuurwaarde wordt verhoogd. Door het duurzame beheer zullen de heggen meer nest- en schuilgelegenheid bieden voor vogels en andere dieren. Hierbij is er rekening gehouden met de belangen van aangrenzende grondeigenaren.

Om het gewenste beheer-op-maat te bereiken is het belangrijk dat voor het toekomstige beheer van deze heggen een onderhoudsplan is opgesteld. In dit plan is per heg vastgelegd wat het streefbeeld is en welk beheer toegepast moet worden om dit streefbeeld te bereiken. Tijdens deze avond willen vertegenwoordigers van de betrokken organisaties de inwoners van Balgoij en andere geïnteresseerden hierover informeren. Zij lichten graag dit onderhoudsplan toe en vertellen welke afspraken er zijn gemaakt over het beheer en onderhoud van de Maasheggen.
Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lambert van Beusekom van de gemeente Wijchen, via telefoonnummer 024 751 71 11 of met Tom van Uden van Staatsbosbeheer via telefoonnummer 06 12 14 63 96.

article
2330
Staatsbosbeheer en de gemeente Wijchen hebben gezamenlijk een onderhoudsplan laten opstellen voor het duurzaam beheer
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20140211/inloopavond-onderhoudsplan-maasheggen-balgoij/
2014-02-11T07:30:00+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2013/12/g779uxs14lqznscevx8rdfq85-p1070266.jpg
Nieuws