HetWerkt!Wijchen geformaliseerd als stichting

HetWerkt!Wijchen is opgericht met als doel het verbeteren van de arbeidspositie van alle werkzoekenden in de gemeente Wijchen. Het is geen hobbyclubje meer. Afgelopen week ging men naar de notaris om het te formaliseren door een stichting op te richten.De stichting bestaat momenteel uit vijf personen van 20+, 30+, 40+, 50+ en 60+ die zelf eveneens werkzoekend zijn en die vrijwillig deelnemen. “Wij willen werkzoekenden helpen om weer terug te keren in de maatschappij. Hiervoor moeten zij weer meer zelfvertrouwen krijgen en dat kunnen ze bereiken door de competenties te vergroten,” aldus bestuurslid Jos Tittse. “Wij gaan allerlei activiteiten opzetten om dit te bewerkstelligen. We proberen om de lotgenoten met elkaar in contact te brengen om met elkaar over allerlei onderwerpen te praten. Ook gaan we workshops geven. Het eerste doel is niet om de werkzoekende aan werk te helpen, maar om ze de eigenwaarde weer terug te geven. Hierdoor krijgen ze weer meer vertrouwen en dat kan in de toekomst weer leiden tot een betere positie in de maatschappij.”

Door het oprichten van een stichting willen ze meer draagvlak creëren. Zowel binnen de Wijchense politiek als binnen het bedrijfsleven.
Ze hebben al een presentatie aan de fractieleden van de politieke partijen gegeven. De volgende stap is het binnenhalen van financiële middelen. Ze hebben alles nog uit eigen zak betaald, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wanneer ze over financiële middelen beschikken, gaan ze diverse activiteiten voor een zo groot mogelijke groep organiseren. De behoefte proberen ze door middel van het uitzetten van een enquete te bepalen.

Kijk voor meer informatie op de webite www.hetwerktwijchen.nl.

Op de foto boven de bestuursleden van de nieuw opgerichte stichting samen met notaris Mr. Bas de Hond van Notariskantoor van Hövell (links op de foto)

article
2329
HetWerkt!Wijchen is opgericht met als doel het verbeteren van de arbeidspositie van alle werkzoekenden in
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20140211/hetwerktwijchen-geformaliseerd-als-stichting/
2014-02-11T08:00:00+00:00
Nieuws