Leger des Heils zoekt collectanten in Balgoij, Batenburg, Bergharen, Leur, Niftrik en Wijchen

Foto:

Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van de
economische crisis, moeite om het hoofd boven water te houden. Bovendien voelen
steeds meer mensen zich eenzaam. Meer en meer mensen doen een beroep op de hulp
van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij
schulden.

Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben
en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des
Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des
Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke
opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van
buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden
inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Het Leger des Heils zoekt collectanten in Balgoij,
Batenburg, Bergharen, Leur, Niftrik en Wijchen voor de jaarlijkse
deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 24 tot en met 29 november
2014. De opbrengst wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het
Leger des Heils.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger
mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan.
Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des
Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Bent u tijdens de
collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren?
Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collectanten
of bel met 036 – 53 98 175.

article
395
Een groeiende groep mensen heeft, als gevolg van de economische crisis, moeite om het hoofd
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20140906/leger-des-heils-zoekt-collectanten-in-balgoij-batenburg-bergharen-leur-niftrik-en-wijchen/
2014-09-06T08:00:00+00:00
https://wijchen.nieuws.nl/media/sites/379/2014/09/aauur1wcrgpxb4hr3r5hl7qz7-leger-des-heils.jpg
Nieuws