Lezing: Een christelijk-islamitische vriendschap – wat bezielt jullie!?

Deze vraag kan op 13 januari gesteld worden aan Herman Koetsveld en Enis Odaci. Want wat bezielt deze twee, in deze tijd, om samen rond te trekken als partners in een religieuze dialoog?

Herman Koetsveld (predikant PKN in Hengelo) en Enis Odaci (islamdeskundige) proberen vragen, angsten, onzekerheden en (negatieve) beelden bespreekbaar te maken.

De kern van hun verhaal draait om het woord ‘vertrouwen’. Zij gaan ervan uit dat iedere levensbeschouwing een bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Daarvoor is ‘verbindende taal’ nodig. Hierbij kan niet gezegd worden dat uiteindelijk alles op hetzelfde neerkomt. Dat is te gemakkelijk.  Verschillen zijn voor hen juist het vertrekpunt: hoe beantwoorden wij vanuit de christelijke en de islamitische traditie de maatschappelijke vragen van deze tijd?

Enis Odaci, geboren in Antakya (Antiochië), Turkije, verdiepte zich op wetenschappelijke wijze in de roots van de islam. In 2008 richtte hij de stichting ‘Humanislam’ op.

Herman Koetsveld schreef in 2009 samen met anderen een manifest tegen de verharding in de samenleving en het toenemende ‘wij-zij-denken’.

Op 13 januari zal hun inleiding kort zijn, zodat er volop ruimte is om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Hierbij is het niet nodig om een blad voor de mond te nemen, zij zijn veel gewend. Zoals altijd is iedereen van harte welkom, een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Dinsdag 13 januari, 20:00 uur, De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen. Informatie: [email protected] en www.koetsveld-odaci.nl.

Reacties