Hospice Wijchen bijna klaar voor gebruik

Hospice Wijchen is prachtig geworden. Dankzij de inzet van zeer velen. Wijchen mag blij zijn met deze voorziening. Of – om met de woorden van voorzitter Rob Jeurissen te spreken: “Wij zijn trots en bijzonder erkentelijk, dat zoveel Wijchenaren en Wijchense ondernemers hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het hospice. Zonder hen was deze droom nooit werkelijkheid geworden…. Nu is het aan de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg om in dit mooie gebouw aan terminale medeburgers die daar gebruik van willen maken een zo huiselijk, persoonlijk en warm mogelijk onderdak te bieden met passende zorg”.

Op vrijdag 30 januari opent Commissaris van de Koning Clemens Cornielje om 15.00 uur in aanwezigheid van vele genodigden het hospice.

Eigenlijk had men hiervoor alle Wijchenaren willen uitnodigen maar de tent, die op de parkeerplaats komt te staan, is daarvoor nu eenmaal veel en veel te klein. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om te komen kijken wordt er op zaterdag 31 januari en zondag 1 februari Open Dagen gehouden. Nadere info hieromtrent volgt nog.

 

Reacties