Is meer asfalt wel de oplossing voor de filevorming op de A326/A50?

Sinds enige tijd is er op drie werkdagen in de week (maandag, dinsdag en donderdag) sprake van structurele filevorming in de ochtendspits bij de aansluiting van de A326 op de A50 richting Den Bosch. Meer asfalt zou de oplossing zijn. Sociaal Wijchen wil aanvullend onderzoek.

De filevorming is een gevolg van de opening van de nieuwe brug in de A50 tussen Valburg en Ewijk. Hiermee is de capaciteit op deze weg vergroot en komt er meer autoverkeer langs het knooppunt Bankhoef. Het gevolg is stagnatie in de doorstroming van het verkeer, file dus.

Onderzocht is hoe deze ongewenste filevorming verholpen kan worden. De oplossing verrast niemand: voor de korte termijn meer asfalt in de vorm van een verlenging van de invoegstrook. Voor de lange termijn beveelt het ‘Onderzoek verkeersafwikkeling knooppunt Bankhoef’ (RTT SLIM, 25 juli 2014) aan een volledig weefvak tussen de toerit A326 en de afrit Ravenstein. Voor de uitvoering van deze maatregel, zo staat in het rapport, zal dan ook de brug over de Maas verbreed moeten worden, waardoor de kosten van deze maatregel zeer hoog zullen zijn.

Volgens Joahn de Kievit van Sociaal Wijchen kan het wellicht ook simpeler en goedkoper worden opgelost. Hiervoor moet wel aanvullend onderzoek worden gedaan. De Kievit vraagt zich af of de oplossing van toeritdosering is bestudeerd? “Er is een mooi voorbeeld dicht bij huis. Bij de aansluiting van de N225 op de A50 wordt het verkeer dat in de spits de A50 op wil rijden in zuidelijke richting met toeritdosering geregeld. En met succes! Zou deze methode ook hier voor dit Wijchense verkeersprobleem een oplossing kunnen zijn? Is waarschijnlijk goedkoper dan het aanleggen van een volledig weefvak plus een verbreding van der brug over de Maas. Donderdag 29 januari in de commissievergadering en dan ga ik daar toch maar eens naar vragen,” aldus de Kievit.

Reacties