Herinrichting van het Hatertse en Overasseltse vennengebied afgerond

Eind 2014 is de herinrichting van het Hatertse en Overasseltse vennengebied afgerond. Dit heeft geleid tot een mooi en open gebied dat is veiliggesteld voor de toekomst. Zo kunnen ook volgende generaties genieten van de rijke natuur met natte heide, bos en gezonde vennen.

De afgelopen jaren zijn ingrijpende maatregelen genomen om het ernstig verdroogde vennengebied te herstellen. Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, bewoners en de gemeenten Heumen en Wijchen hebben nauw samengewerkt bij de verdrogingsaanpak. In totaal is zo’n 35 hectare bos omgevormd naar heide. Daarnaast is de inrichting van het vennengebied rigoureus aangepakt. Nu al is een grote landschappelijke verandering zichtbaar. Gaandeweg zal het grondwaterpeil zich herstellen en de oorspronkelijke natuur zich ontwikkelen. Naar verwachting duurt het enkele jaren voordat de volledige schoonheid van het gebied zichtbaar is.

Recentelijk heeft de provincie vastgesteld dat het vennenproject goed is afgerond. Daarom is het vennengebied van de lijst van verdroogde natuurgebieden in Gelderland afgehaald. Een tweede uitvoeringsfase van grootschalige boskap is niet meer aan de orde. Alleen in het kader van beheer en onderhoud zal er af en toe gekapt worden. Het is nu van belang dat het ingezette natuurherstel doorzet en behouden blijft. Dit vraagt om een goede monitoring en beheer. De provincie heeft toegezegd hierin verantwoordelijkheid te nemen. Met Staatsbosbeheer zijn langjarige afspraken gemaakt over de monitoring van natuurdoelen en de financiering van het benodigde beheer.

20100807-1027

 

Reacties