125.000 euro subsidie voor Centrum Management Wijchen

In 2013 is de gemeente Wijchen Reclamebelasting gaan heffen. De opbrengsten worden gebruikt voor activiteiten in het centrum van Wijchen. Voor 2015 bedraagt de subsidie € 125.000,–.

De invoering van de Reclamebelasting heeft tot doel het economisch functioneren van het afgebakende centrumgebied en de leefbaarheid ervan te versterken. De opbrengst wordt o.a. gebruikt om evenementen te organiseren en het centrum aantrekkelijker te maken (door bijv. het plaatsen van bloembakken en kerstverlichting). Het ingediende activiteitenprogramma dient bij aan deze versterking. Wanneer er echter afgeweken wordt van het programma, moet het Centrum Management Wijchen (CMW) dit doen in overleg met het college. Zij toetst of de aanpassing past  binnen de doelstelling.

Uit de 125.000 euro subsidie worden ook de perceptiekosten betaald. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de uitvoering van de Reclamebelasting de gemeente Wijchen geen geld kost.

 

 

 

Reacties