Wijchen krijgt een Time Out Huis

Foto: Derde Orde Huis Alverna

De gemeente Wijchen wil een tijdelijke plek voor jongeren, zowel jongens als meisjes, tussen 12 en 18 jaar om tot rust te komen. In het voormalig Derde Orde Huis in Alverna komt vanaf oktober een dergelijke opvang.

De gemeente Wijchen wil met een Time Out Huis jongeren, en hun gezinnen, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden. Dit om te voorkomen dat ze later zwaardere zorg nodig hebben, zoals langdurige zorg, hulp bij overlast of dakloosheid of zelfs toezichtstelling. Hiervoor wil de gemeente in Alverna zes tijdelijke verblijfsplekken realiseren. De voorziening is momenteel nog niet beschikbaar en wordt ingezet voor jongeren vanuit de gemeenten aan de westkant (o.a. Beuningen en Druten) van de regio Nijmegen.

Tijdens het verblijf worden de jongere als het gezin begeleid. Hierbij wordt eerst rust geboden en de situatie gestabiliseerd. Daarna wordt gekeken naar de competenties en kansen. Uiteindelijk wordt gewerkt aan een terugkeer naar huis of een overgang naar begeleid wonen.

Het Derde Orde Huis in Alverna heeft reeds als bestemmingsplan maatschappelijk. Er is nog wel een kleine aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wanneer deze gerealiseerd is, kan gestart worden met een verbpuwing van de Time Out voorziening.

Voor de ontwikkeling van het Time Out Huis wil de gemeente Wijchen een bedrag ad. € 250.000,- aanvragen uit de middelen van de Regionale Sociale Agenda.

 

Reacties