Raad twijfelt over verkeerslicht rotonde Schoenaker

Enkele Wijchense fracties twijfelen of een verkeerslicht afdoende is om de verkeersveiligheid op de rotonde Schoenaker-Woeziksestraat te verbeteren. Dat was het eindresultaat van de commissievergadering van donderdag 25 juni.

Dat er iets moet gebeuren aan de veiligheid van fietsers en voetgangers op de rotonde Schoenaker – Woeziksestraat daarover zijn ze het allemaal wel eens. Er zijn veel klachten over het verkeer op de rotonde. Fietsers en voetgangers die voorrang hebben op de rotonde lopen gevaar, omdat hen geen voorrang wordt verleend. Automobilisten gebruiken het overrijdbare deel van het middeneiland om rechtdoor te rijden zonder snelheid te verminderen. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties voor de overige weggebruikers.

Volgens Jan Tap, raadslid Kernachtig Wijchen, zijn de voetgangers en fietsers aangeschoten wild zijn op de rotonde. Hij stelt voor om naast het verkeerslicht ook het middeneiland te verkleinen en wil daarvoor een motie indienen tijdens de raadsvergadering van 9 juli.

Willy Brink, raadslid D66, denkt dat een stoplicht de doorstroming van het verkeer belemmert. “We zijn bang dat we weer terug bij af zijn,’ aldus Brink.

Björn Derksen, raadslid CDA, vindt dat voordat maatregelen getroffen worden eerst een totale visie moet komen waarin verschillende Wijchense verkeersknelpunten, zoals de Gagelvenseweg worden meegenomen. ‘In dit dossier waarin zoveel mis is gegaan, kunnen we ons niet permitteren een verkeerslicht aan te brengen terwijl later wellicht blijkt dat het een verkeerde maatregel is geweest.’

Wethouder Paul Loermans denkt met een stoplicht wel het juiste middel in handen te hebben om de veiligheid te verbeteren. Hij stelt dat de rotonde niet zozeer onveilig is maar dat de weggebruikers voor onveilige situaties zorgen. Dat het de doorstroom tegenhoudt, daar is hij niet bang voor. ‘Het verkeer staat ook stil als in de ochtend en middag colonnes scholieren voorbij fietsen. Van een stoplicht zouden we geen last hoeven hebben.’ Hij geeft aan dat het midden-eiland aangepakt kan worden. De kosten daarvoor bedragen 25.000 euro. Maar veel zal het niet uitmaken, verwacht Loermans.

Leo Herms, commissielid van Lokale Dorpspartijen, is het met Loermans eens. Hij is er ook van overtuigd dat een verkeerslicht de beste oplossing is. Om de automobilisten te belemmeren over het midden-eiland te rijden, suggereert hij er een berg zand op te gooien. ‘Dat lost ook een hoop op.’

Bron: Nieuwsbrief Gemeenteraad Wijchen

Reacties