Negen Wijchenaren ontvingen het “Nederlanderschap”

Voorheen vierde de gemeente Wijchen één keer per jaar de Dag van de Naturalisatie. Een aantal Wijchenaren ontvangt dan het “Nederlanderschap” uit handen van de burgemeester. De gemeente heeft besloten dit voortaan 2x per jaar te organiseren. Woensdagochtend 5 juli was de eerste een bijeenkomst in het kasteel van Wijchen. Negen mensen kregen uit handen van burgemeester Verheijen het “Nederlanderschap”.

Op de Dag van de Naturalisatie overhandigt de burgemeester tijdens een feestelijke ceremonie de bekendmaking van het verlenen van het Nederlanderschap aan nieuwe burgers die tevens hun inburgeringsexamen met succes hebben afgelegd. Als afsluiting van het integratieproces wordt op de dag benadrukt dat naturalisatie niet vrijblijvend is en wordt er stilgestaan bij de rechten en plichten die bij het Nederlanderschap horen.

Men had de keuze uit de eed of belofte. 

Daarna informele bijeenkomst met een drankje 

Ook een aantal wethouders en leden van de raad waren aanwezig. Zij zaten collegiaal achterin de zaalFoto’s door Henk Hutting

Reacties