27.500 euro extra voor horecavoorziening Dorpshuis de Oase op Alverna

Foto: wijchen.nieuws.nl

De voorbereidingen voor het aanbouwen van de horeca keuken ten behoeve van Dorpshuis de Oase zijn vergevorderd. De keukenapparatuur vraagt echter zo veel vermogen dat een uitbreiding van de stroomvoorziening onvermijdelijk is. De gemeente wil hiervoor een bedrag ad. € 27,500,– ter beschikking stellen.

Door de uitbreiding van de bestaande capaciteit wil men voorkomen dat stroomuitval optreedt, hetgeen een voorwaarde is voor het houden van evenementen. De apparatuur kan dan gelijktijdig gebruikt worden zonder beperking. Ook is het onveilig om met onvoldoende capaciteit toch alle apparatuur te gebruiken. Ondanks overspanningsbeveiligingen kan de temperatuur in de groepenkasten behoorlijk oplopen. Bovendien is een uitgangspunt dat er voldaan moet worden aan alle wet- en regelgeving. Zeker wanneer er een evenement is bij het Dorpshuis wordt er maximale capaciteit gevraagd. Er moet dan ook een overeenkomstige aansluiting zijn, zodat de apparatuur gelijktijdig gebruikt kan worden.

De uitbreiding van de stroomvoorziening zijn kosten waar het Stichtingsbestuur vooraf geen rekening mee heeft gehouden en gezien nut en noodzaak wil de gemeente Wijchen daaraan bijdragen.

In afwijking van het projectplan wil het stichtingsbestuur zelf één op één een aannemer uitzoeken. Dit is mogelijk volgens het aanbestedingsbeleid omdat de bijdrage van de gemeente Wijchen niet meer is dan het huidige drempelbedrag, € 50.000, -. Omdat de beoogde aannemer in de vrije uren kan werken en niet volgens een strikte planning zal dit altijd goedkoper zijn dan dat de gemeente dit werk in de markt zetten. Het stichtingsbestuur mag derhalve zelf een geschikte aannemer zoeken

Reacties