Dar-gemeenten bereiken nu al landelijke doelstellingen 2020 voor afvalscheiding!

Foto: Dar

Vier jaar eerder dan de landelijke doelstelling hebben de zes Dar-gemeenten, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen samen met Dar als regio de landelijke VANG[1]-doelstellingen bereikt. Dat wil zeggen dat inwoners uit deze regio het samen voor elkaar krijgen om gemiddeld minder dan 100 kilo restafval per persoon per jaar te hebben en 75% of meer van hun afval te scheiden.

Gezamenlijke inzet met mooi resultaat
De zes gemeenten hebben met Dar het Bestuurlijk VANG-akkoord ondertekend waarmee zij zich gezamenlijk inzetten voor de landelijke VANG-doelstellingen. In 2016 kwamen  inwoners uit deze zes Dar-gemeenten uit op gemiddeld 97 kilo restafval per persoon per jaar en 75% afvalscheiding. Dat is een prachtige prestatie van de inwoners.

Het kan nog beter
We zijn er toch nog niet. Het landelijke en regionale doel is om in 2025 rond de 30 kilo restafval  per persoon per jaar te  komen en 100% afvalscheiding. De eerste stappen zijn al gezet met bijvoorbeeld de invoering van omgekeerd inzamelen in Beuningen, Druten en in 2018 ook in Wijchen. Tegelijkertijd wordt ook bekeken of het gescheiden inzamelen en verwerken van luiers haalbaar is. Dit geldt ook voor het hergebruik van bodemassen in nieuw betonsteen.

Samenwerking is van belang
Om de doelen van 2025 te halen en uiteindelijk tot een circulaire economie te komen,  is het van belang  dat veel meer dan nu allerlei partijen die met afval/grondstof te maken hebben, samenwerken. Dit vraagt om een Rijksoverheid die de regie neemt en de juiste kaders schept, met de invoering van producentenverantwoordelijkheid op bijvoorbeeld luiers en matrassen. Een Rijksoverheid die ook duidelijke en ketengerichte doelen stelt. Nu leiden doelen of het ontbreken daarvan in dezelfde keten tot frustraties omdat doelen niet gezamenlijk omarmd worden of zelfs tegengesteld zijn. Binnen dat duidelijke kader zijn vervolgens de partijen in de keten aan zet om hun krachten te bundelen. Daarbij moeten de partijen nadrukkelijk over eigen grenzen heenkijken. Pas dan is het een reële gedachte om te komen tot een circulair Nederland en ook regio.

[1] VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof

Reacties