Heibel om het Oosterpark in Wijchen en waar het echt om gaat (Ingezonden brief)

Foto: Can Stock Photo/ landclark

Buiten in de natuur is gezond. Lekker op de skatebaan of een balletje trappen op het natte gras houdt de jeugd weg van het scherm van smartphone en tablet. Lekker struinen langs het Meer en genieten van de natuur. Midden in het centrum: heerlijk.

Het is dan ook fantastisch dat politieke partijen in onze gemeente dit serieus nemen. De aanleg van dit soort voorzieningen staat al jaren in een aantal programma’s van politieke partijen en nu komt het moment van uitvoering.

Natuurbeschermers zijn furieus. De das wordt ingezet om de plannen in ieder geval op die plek te blokkeren. De discussie verengt zich hiermee tot het welzijn van een aardig beestje als de das. Alsof het om het hondje van de buren gaat. Platter kan het niet worden.

Waar het echt om gaat. Het Meer is een mooi uitloopgebied in het centrum van Wijchen. Al wandelend krijg je de illusie dat je in de natuur loopt. Zwaluwen scheren over het water en vangen insecten. Visdiefjes hangen krijsend boven het wateroppervlak en duiken naar een visje. Dankzij het aangepaste onderhoud van het groen ook meer veldbloemen en vlinders. De felblauwe ijsvogel verdwijnt als een blauwe flits in de verte. En inderdaad, ook de das en de bever zijn aanwezig, al zul je die zelden zien. Je maakt een wandeling in een prachtig stadspark, waar ook echt iets te zien valt.

Bovenstaand beeld is niet vanzelfsprekend. Natuur heeft ruimte en rust nodig zich te ontwikkelen. Het Oosterpark vormt een belangrijk onderdeel waar deze rust en ruimte nog aanwezig is. Hier moet de mens een pas op de plaats maken om verderop in het park te kunnen genieten van al dit moois. Niet oninteressant voor de politiek: veel burgers van de gemeente Wijchen vinden dit belangrijk. Naast skaters, voetballers, spelende kinderen zijn er ook burgers die van natuur, stilte en ruimte willen kunnen genieten. Ook in het centrum.

Kijkend in de programma’s van politiek partijen vinden we maar weinig over natuur. De meesten komen niet verder dan het onderstrepen van het belang van “groene buffers” en zien deze buffers vooral als een gebruiksruimte voor de mens. Keuzes nu (bij het Oosterpark) en ook in het verleden vallen dus altijd in het nadeel van deze groene buffers uit. Neem nu bijvoorbeeld Kernachtig Wijchen. Deze partij onderscheidt zich in zijn verkiezingsprogramma door een duidelijk standpunt: “Doel is de biodiversiteit in stand te houden of te versterken, zodat allerlei plagen worden voorkomen. Wij zullen ons blijven inspannen voor een goede balans tussen natuur, economie en concurrerend ruimtegebruik”. Mooie woorden. Er worden in het verkiezingsprogramma echter geen concrete beleidsuitgangspunten ten gunste van de natuur benoemd of uitvoeringsmaatregelen ten gunste van de natuur aangekondigd. Zo kan het gebeuren dat ook nu een uniek stukje natuur als kraamkamer voor het gehele Wijchens Meer verloren gaat.

Een oproep aan de politieke partijen: maak een intelligentere keuze en neem ook het belang van de natuur en de burgers die daarvan genieten serieus. Doe geen dure investeringen als een dassentunnel om vervolgens hun biotoop te vernietigen. Dat betekent soms nee zeggen tegen recreatieve voorzieningen (op een bepaalde plek) omdat hier een ander beleidsdoel in het geding is. Dit hoeft zeker niet ten koste te gaan van een skatebaan voor de jeugd.

A. van Dijk,
Wijchen

Reacties

article
75480
Buiten in de natuur is gezond. Lekker op de skatebaan of een balletje trappen op
https://wijchen.nieuws.nl/nieuws/20180111/heibel-om-oosterpark-wijchen-en-echt-om-gaat-ingezonden-brief/
2018-01-11T12:01:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/379/2017/12/04164336/Dassen-Oosterpark-02.jpg
Oosterpark Wijchen, wijchen
Nieuws