Regio Arnhem-Nijmegen wil mismatch werkgever en werknemer verkleinen

Foto: Twitter

Globalisering, technische ontwikkelingen en digitalisering zorgen ervoor dat de regionale arbeidsmarkt continue verandert. De regionale werkgevers gaan zich focussen op vaardigheden in plaats van diploma’s.

Een baan is niet meer voor het leven en investeren in een leven lang leren is essentieel om bij te blijven. Gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen willen daarom werknemers met praktische loopbaanprogramma’s ook op de lange termijn inzetbaar houden op de regionale arbeidsmarkt. De betrokken wethouders laten zich daarbij onder meer inspireren door House of Skills dat in de regio Amsterdam de duurzame inzetbaarheid van lager- en middelbaar opgeleiden stimuleert door te focussen op vaardigheden in plaats van diploma’s.

Het gaat goed met de arbeidsmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen. Uit de jaarlijkse provinciale werkgelegenheidsenquête blijkt een banengroei van 2,5 procent in 2018, dat is hoger dan gemiddeld in de provincie. De economie en het aantal banen groeien dus als kool, maar de gaten op de arbeidsmarkt nemen ook toe. Bepaalde banen veranderen of verdwijnen en er komt ook veel nieuw werk bij. Deze veranderingen op de arbeidsmarkt vragen volgens de regiowethouders om een wendbare beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen. “Daar doen we van alles aan als regionale overheden”, stelt wethouder Nick Derks van de gemeente Wijchen. “We proberen bijvoorbeeld samen met onderwijsinstituten en bedrijven opleiding en praktijk bij elkaar te brengen zodat jongeren goed kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Regionale werkbedrijven bemiddelen en begeleiden bijvoorbeeld mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Toch zien we dat er nog meer moet en kan als het gaat om dichten van het gat tussen vraag en aanbod.”

De regiowethouders zoeken daarom op korte termijn naar nieuwe methoden om werkgevers en werknemers te matchen. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking zich tijdig kan aanpassen en dat er veel meer uitwisseling kan plaats vinden tussen sectoren. “We zien in onze regio de vraag naar arbeidskrachten in bepaalde branches heel groot is, zegt de Nijmeegse wethouder Monique Esselbrugge, maar er is nog te vaak geen match met werkzoekenden. Daarnaast is er een nog steeds een flinke groep mensen die aan de kant zit die we hard nodig hebben. Om daar iets aan te doen, moeten we niet meer alleen naar diploma’s en specifieke werkervaring kijken. Dan wordt het namelijk heel lastig voor werknemers om de overstap te maken naar kansrijke sectoren. Je kunt soms beter kijken naar de vaardigheden die iemand heeft, in plaats van te bepalen of iemand geschikt is op basis van zijn diploma’s. Zo komen werkzoekenden erachter dat er allerlei banen zijn die ze met hun ‘skills’ kunnen toepassen. Die vaardigheden kun je testen, trainen en officieel vast leggen zodat een werkzoekende een soort vaardighedenpaspoort heeft waarmee gesolliciteerd kan worden op nieuwe functies.”

Op 29 november bezoeken wethouders, ondernemers en kennisinstellingen uit de regio ArnhemNijmegen het project House of Skills. Dit is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en regionale overheden in de metropoolregio Amsterdam. House of Skills werkt aan loopbaantrajecten en een arbeidsmarkt die meer gericht zijn op skills van werknemers. De delegatie uit Arnhem-Nijmegen wil bekijken in hoeverre dit project kan worden vertaald naar onze regio.