In Wijchen geen negatieve gevolgen bij uitstroom uit bijstand naar minimumloon

Foto:

Uit onderzoek van de Rekenkamercommissie van de raad van Wijchen blijkt dat inwoners uit Wijchen geen negatieve effecten ervaren op hun besteedbaar inkomen als zij uit de bijstand stromen naar een voltijdbaan. Het onderzoek laat ook zien dat er wel armoedevallen kunnen ontstaan bij bijv. paren (zowel met als zonder kinderen) die hun inkomen verhogen van 120 naar 130 procent van de bijstandsnorm.

De Rekenkamercommissie heeft het Nibud1 gevraagd om onderzoek te doen naar de zogenaamde armoedeval. Het Nibud heeft voor diverse gemeenten (o.a. Nijmegen) een Minima Effect Rapportage opgesteld. De Rekenkamercommissie van Wijchen wilde graag weten in hoeverre huishoudens er in netto besteedbaar inkomen op vooruit gaan wanneer zij vanuit de uitkering gaan werken tegen het wettelijk minimumloon. Het Nibud heeft dit voor diverse huishoudtypen onderzocht, o.a. voor een alleenstaande onder de AOW-leeftijd, een eenoudergezin met 2 oudere kinderen en een paar met 2 jongere kinderen. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is rekening gehouden met zowel landelijke toeslagen als met gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen.

De reden voor het onderzoek is dat de Rekenkamercommissie graag feitelijke informatie wil aanbieden over de Wijchense situatie aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Die informatie kan gebruikt worden voor het nieuwe minimabeleid dat de gemeente in 2020 wil opstellen. De Rekenkamercommissie biedt de resultaten van haar onderzoek op 28 november aan aan de gemeenteraad.

Reacties