Nieuwe plannen Kraanvogelgebied

Foto:

Op donderdagavond 28 november vond in Zalencentrum Verploegen een discussie plaats tussen de Gemeente enerzijds en de bewoners en belanghebbenden anderzijds over het terrein wat ligt tussen de Kruisbergseweg, de Kraanvogelstraat en het spoor daarlangs. Dat gebied maakt een verpauperde indruk, slecht verlicht, geen stoep, etc.

Dit jaar ook nog negatief in het nieuws vanwege drugsteelt in het voormalige Molco-bedrijf. Lees hier.

Al eerder was er overleg geweest tussen de Gemeente en de Leefbaarheidsgroep Wijchen Noord, maar door omstandigheden zijn de plannen toen uitgeschoven. En van afstel komt… De Gemeente heeft nu de draad weer opgepakt en samen met de genoemde Leefbaarheidsgroep een discussieavond georganiseerd.

Er was vooraf door de Gemeente een SWOT analyse gemaakt, die op de avond gepresenteerd werd. Die diende als leidraad voor de discussie daarna. Bewoners en belanghebbenden konden de “Dos and don’ts” opschrijven, of in gewoon Nederlands: wat wel en wat niet. En dat dan voor een aantal geselecteerde onderwerpen: Wonen, Bedrijven, Mobiliteit, Buitenruimte en Overig. De input door de aanwezigen gegeven gaat de Gemeente nu meenemen in de verdere
plannen. Zodra er meer informatie is en/of een volgende bijeenkomst worden er weer uitnodigingen verstuurd.

Tekst en foto’s door Dick Vogelzang. Bekijk HIER nog meer foto’s.

Reacties