D66 Wijchen wil duidelijkheid over vuurwerkbeleid gemeente Wijchen

Foto: wijchen.nieuws.nl

In Nederland en zo ook in Wijchen wordt elk jaar de discussie rondom vuurwerk gevoerd. In Wijchen is dit vaak vlak na de jaarwisseling en het gaat dan over incidenten, overlast en veiligheid.

Naast overlast en onveiligheid, zorgt vuurwerk voor veel psychische en lichamelijk leed bij mensen en dieren. De roep om vuurwerkvrije zones wordt dan ook steeds groter. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat een kleine meerderheid (53 procent) het een goed plan vindt als het afsteken van vuurwerk door particulieren in hun gemeente verboden wordt. Er is bovendien veel draagvlak voor vuurwerkvrije zones: 70 procent vindt het een goede zaak als er dit soort zones in hun gemeente komen. (bron: EenVandaag, 09-12-2019)

De gemeente Apeldoorn is de eerste vuurvrije gemeente tijdens jaarwisseling 2020/2021. In Nijmegen zijn er voor dit jaar (vrijwillig) vuurwerkvrije zones ingesteld, zoals parken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) adviseerde al eind vorig jaar om vuurpijlen en knalvuurwerk voor consumenten te verbieden ,,om letsel te voorkomen, omdat het grote overlast veroorzaakt en uitnodigt tot roekeloos gedrag”. Het kabinet laat een besluit over instellen van een vuurwerkverbod over aan gemeenten.

D66 heeft de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u het met ons en o.a. de politie eens dat vuurwerk een steeds groter probleem is?
  2. Vindt u dat gemeenten hierin, zolang er nog geen landelijke beleid is, een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen?
  3. Bent u op de hoogte van de kerstkaart van de handhavers die op 16 december is verstuurd aan de Tweede Kamer?
  4. Vindt u het ook tijd worden dat Wijchen een vuurwerkbeleid gaat komen?
  5. Bent u het met D66 eens dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het initiƫren van vuurwerkvrije zones en dit niet alleen moet worden belegd bij inwoners (zoals in Leur)?
  6. Bent u bereid de raad een meningsvormende nota voor te leggen in voorjaar 2020, zodat de raad u een advies kan geven over haar visie op vuurwerkbeleid?

Reacties