Hans Verheijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen

Foto: Hans Verheijen

De gemeenteraad van Sittard-Geleen draagt Hans Verheijen voor als nieuwe burgemeester. Hans Verheijen is op dit moment burgemeester in Wijchen. Hij is lid van de politieke partij CDA.

Hans Verheijen (53) is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Wijchen. Daarvoor was hij burgemeester van Mill en Sint Hubert en gemeentesecretaris in enkele gemeenten. Hij is onder meer vice-voorzitter van de Stichting Vrienden van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en lid van het bestuur van het Nationaal Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Hij heeft drie kinderen en heeft als hobby’s de Duitse taal en cultuur, autosport, wandelen en klussen.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 5 september 2019 heeft vastgesteld. De gemeenteraad herkent in Verheijen de stappenzetter, verbinder en burgervader die in de profielschets naar voren zijn gekomen.

Met de voordracht van de gemeenteraad komt de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen in de laatste fase. De aanbeveling wordt met een advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden. Na een laatste screeningsonderzoek draagt de minister de kandidaat voor. De koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Op een nog nader te bepalen moment wordt Hans Verheijen geïnstalleerd als burgemeester in Sittard-Geleen. De huidige burgemeester, Sjraar Cox gaat in maart 2020 met pensioen.

Bron: www.sittard-geleen.nl.

Reacties