Vier vrijstaande woningen in De Passerot

Foto: Google Maps

Er komen waarschijnlijk vier luxueuze woningen in De Passerot in Wijchen. Aanvankelijk had Woningbouwvereniging Talis het plan om er een wijk met bijna 100 woningen te bouwen. Dat plan heeft nu plaatsgemaakt voor de bouw van 4 vrijstaande woningen.

Het perceel is bijna 8000 m2 groot en gaat ruimte bieden aan 4 woningen. Deze woningen worden in een ‘erfachtige opzet gerealiseerd’. Die bestaat uit een ‘hoofdgebouw’ in de bocht, met daaromheen een drietal ‘bijgebouwen’, die gezamenlijk het erf vormen.

Konijnenfokkerij

Op de locatie De Passerot 18 zat oorspronkelijk een intensieve veehouderij. De gemeente heeft in 2004 de toenmalige konijnenfokkerij op deze locatie uitgekocht in verband met geuroverlast in de directe omgeving en het perceel doorverkocht aan Talis. Het plan was er sociale woningbouw te realiseren in een wijk met circa 100 woningen. Deze plannen hebben nooit doorgang gevonden.

In 2009 heeft de gemeenteraad aangegeven open te staan voor een herontwikkeling in de vorm van maximaal 4 grondgebonden woningen. Talis heeft een nieuw plan gemaakt dat aansluit bij de bestaande stedenbouwkundige en landschappelijke karakteristieken van de locatie tussen Randweg Noord en de A326, ter hoogte van de velden van Sportclub Woezik. Eind 2018, begin 2019 heeft er afstemming plaatsgevonden met de omwonenden waarna de besproken wensen en ideeën zijn verwerkt in een nieuw bestemmingsplan.

De Pas

Passerot of De Pas is een voormalige plaats in de gemeente Wijchen. Het lag in het noorden van de gemeente, westelijk van Woezikrot. Vanwege de ontwikkeling van de wijk Homberg, Heilige Stoel en Kraaijenberg in de jaren 70 is de plaats verdwenen, evenals de toegangswegen. De plaats lag ongeveer waar tegenwoordig de straat Homberg ligt, even ten zuiden van de Randweg Noord. Alleen een straat herinnert nog aan de plaats en draagt de naam De Passerot. (Bron: Wikipedia)

Meer informatie over het bestemmingsplan is te lezen via deze link.

 

 

Reacties