Volwassen Wijchenaren mogen mening geven over fusie

Foto: Gemeente Wijchen/wijchen.nieuws.nl

De gemeenteraad van Wijchen neemt dinsdag 22 september een besluit over een draagvlakonderzoek onder de bevolking naar de wenselijkheid van een fusie met de gemeente Druten. De raadsfracties hebben vorige week tijdens een commissievergadering al laten weten unaniem achter een onderzoek onder alle kiesgerechtigden te staan.

Bij het draagvlakonderzoek krijgen alle stemgerechtigde Wijchenaren de mogelijkheid zich uit te spreken. Het gaat om 33.000 inwoners. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau I&O Research, dat vaak wordt ingeschakeld door overheden. Begin oktober krijgen alle stemgerechtigden in Wijchen persoonlijk een brief thuis met daarin een persoonlijke code waarmee zij hun stem digitaal kunnen uitbrengen. Wie dat liever met pen en papier doet, kan een papieren versie van het enquêteformulier aanvragen. Het is de bedoeling dat de uitslag van het onderzoek in de raadsvergadering eind november wordt behandeld. Alle zeven raadsfracties hebben inmiddels laten weten de uitslag van het onderzoek te zullen respecteren.

Representatief

Wethouder Paul Loermans

Voorwaarde is wel dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de Wijchense bevolking qua samenstelling en bevolking, zegt wethouder Paul Loermans. Om die reden wordt aan de stemmers gevraagd of ze man of vrouw zijn, wat hun leeftijd is en de postcode. Het college was indertijd voor een representatief onderzoek onder circa 8000 burgers, waarbij de representativiteit vooraf wordt gegarandeerd. Nu gebeurt dat dus achteraf. I&O kijkt of de stemmers een reële afspiegeling geven van de Wijchense bevolking. Mocht dat niet zo zijn, dan is de uitslag niet bindend, zegt Loermans.

In de enquête wordt ook duidelijk gevraagd of men voor of tegen een fusie met Druten is.  Een andere vraag die in het onderzoek wordt gesteld, is wat men vindt van een fusie in de toekomst met Beuningen en West Maas en Waal om zo te komen tot één grote gemeente in het Land van Maas en Waal.

Ambtelijke werkorganisatie Werkorganisatie Druten Wijchen

Mocht uiteindelijk de fusie niet doorgaan, dan zal de ambtelijke Werkorganisatie Druten Wijchen wel blijven bestaan, zegt Loermans. ‘Dat was voor Wijchen indertijd ook niet het uitgangspunt voor de ambtelijke samenvoeging. Bij Druten leefde dat bij bepaalde partijen wel.’

Reacties