Gedenkboom om stil te staan bij gevolgen coronacrisis

Foto: Goumbik via Pixabay

Burgemeester Marijke van Beek plant op dinsdag 6 oktober in Wijchen een boom als aftrap van het landelijke programma ‘Aandacht voor elkaar’. Het wordt een herdenkingsplek voor de moeilijke tijden die de maatschappij ten gevolge van de coronacrisis doormaakt. De boom met bijbehorende tekst komt aan de Meerdreef, ter hoogte van het zwembad.

Het idee voor een herdenkingsplek komt van raadslid Rudie van Haren (Kernachtig Wijchen) om de grote emotionele, lichamelijke en maatschappelijke impact van de coronacrisis niet te vergeten. Daarop is een gesprek geweest met de burgemeester, Van Haren en andere partijen en daaruit kwam het idee om een fysieke gedenkplek te maken. Het is de bedoeling dat de plek naast de boom nog verder wordt ingericht. Het is, in verband met de coronamaatregelen, nog niet bekend of en hoeveel belangstellenden bij het planten van de boom aanwezig kunnen zijn.

Landelijk programma

Burgemeester Marijke van Beek. Foto: Gemeente Wijchen

Het planten van de boom valt samen met het landelijke programma ‘Aandacht voor elkaar’. Van Beek: ‘De datum is gekozen door het kabinet in de hoop dat we terug konden kijken. Helaas zitten we er nog middenin. Het is nu een moment om stil te staan bij wat er gebeurt en wat de gevolgen zijn.’

‘Aandacht voor elkaar’ is bedoeld om aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen van de coronacrisis te hebben. Het kabinet roept gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. Goede ideeën worden daarbij ter inspiratie in kaart gebracht, waarbij de rijksoverheid een coördinerende rol vervult. Op 6 oktober vindt een landelijke startbijeenkomst plaats die wordt bijgewoond door minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

Meer activiteiten

Het tweede verzoek vanuit het kabinet om tot het einde van het jaar activiteiten te organiseren vraagt iets meer voorbereiding en tijd, zegt burgemeester Van Beek. ‘De impact van corona beperkt zich niet tot een gedenkplek. Ook andere terreinen hebben te maken met de gevolgen van deze crisis. Daarom is het belangrijk dat er een gemeentebreed gedragen plan komt.’ Er is inmiddels al gekeken of er samen met welzijnsorganisatie Meervoormekaar meer activiteiten kunnen worden ontplooid.

 

Reacties