Ondernemers mogen schuiloverkappingen plaatsen

Foto: MichaelGaida via Pixabay

Winkeliers en horecaondernemers in Wijchen kunnen een tijdelijk schuiloverkapping maken bij hun pand om bezoekers met het slechter wordende weer droog te laten staan. Door de coronamaatregelen mag er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd binnen een winkel, café of restaurant zijn.

Door de huidige situatie rond de coronacrisis is volgens het college van B en W de wens naar voren gekomen om tijdelijke voorzieningen te plaatsen bij onder meer winkeliers, zorg- en gelijkwaardige instellingen, afhaalrestaurants/snackbars en horecaondernemingen. Deze wens vindt hoofdzakelijk zijn oorsprong in het feit dat de weersomstandigheden komende maanden verslechteren en ondernemers slechts een beperkt aantal personen in hun bestaande ruimten mogen toestaan door de coronamaatregelen.

Door het plaatsen van tijdelijke voorzieningen ontstaan er meer mogelijkheden voor ondernemingen en instellingen. Daar waar ruimtelijke gezien mogelijkheden bestaan, wil het college onder voorwaarden medewerking verlenen aan het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan tot uiterlijk mei 2021 voor het plaatsen van (tijdelijke) ‘schuiloverkappingen’.

Zitgelegenheid

Burgemeester Marijke van Beek: ‘Er zijn al 6 of 7 aanvragen binnen van ondernemers die een schuiloverkapping willen plaatsen.’ Het gaat in eerste instantie om overkappingen zonder zitgelegenheid. ‘Aan tenten of dergelijke bouwwerken met zitgelegenheid zijn meer risico’s en aandachtspunten gebonden. Zo is het vrijwel niet mogelijk een tent tegen de gevel te plaatsen in verband met brandveiligheidseisen en dienen deze constructies dusdanig stevig te zijn dat deze niet verwijderd moeten worden bij slechte weersomstandigheden. Bovendien hebben deze bouwwerken ruimtelijk een veel grotere impact op omwonenden en andere belanghebbenden.’

Draagvlak

Bij het aanbrengen van een tijdelijke schuiloverkapping dient de aanvrager wel rekening te houden met routes van ambulance en brandweer, toegankelijkheid van de stoep, naastgelegen percelen, constructie, materialen, verankering en beoogd gebruik. Daarnaast dient er draagvlak in de buurt te zijn. Dat kan volgens Van Beek bijvoorbeeld in de vorm van handtekeningen van direct omwonenden.

 

Reacties