Terrasuitbreidingen tot eind oktober 2021

Foto: S. Hermann & F. Richter via Pixabay

Het college van burgemeester en wethouders wil de tijdelijke terrasuitbreidingen vanwege coronamaatregelen verlengen tot eind oktober 2021. Dat moet gebeuren in de vorm van een gedoogtoestemming onder voorwaarden. Daarnaast wil het college de gemeenteraad voorstellen om voor 2021 om in de Verordening precariobelasting op te nemen dat horeca-ondernemers geen extra precario hoeven te betalen voor tijdelijke terrasuitbreidingen. Precario wordt geheven op basis van de oppervlakte die in de terrasvergunning staat.

De gedoogtoestemmingen voor tijdelijke terrasuitbreidingen vanwege coronamaatregelen gelden nu tot eind oktober. ‘De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving. Ook horeca-ondernemers hebben het zwaar. We snappen dat zij graag een grotere oppervlakte in gebruik nemen voor hun terras. Daarom stellen we voor naar mogelijkheden te zoeken om horeca-ondernemers hierin tegemoet te komen’, aldus het college.

Overlast

‘Maar we moeten ook rekening houden met andere belangen; de openbare ruimte is schaars’, zegt het college. ‘Denk aan: voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers, bereikbaarheid van alle panden voor hulpdiensten, voor laden en lossen, en voor bewoners en ondernemers, het voorkomen van onevenredige overlast voor omwonenden en andere ondernemers. Het hangt af van de feitelijke situatie of een terras vergroot kan worden. We moeten dit per geval beoordelen.’

Erg tevreden

Inde afgelopen maanden zijn alle terrasuitbreidingen geëvalueerd. De uitkomst hiervan is positief volgens het college: de betreffende horeca-ondernemers zijn over het algemeen erg tevreden over de tijdelijke terrasuitbreidingen. Sommige horeca-ondernemers geven aan in het winterseizoen geen behoefte te hebben aan de terrasuitbreiding, maar mogelijk in het voorjaar wel weer. Andere horeca-ondernemers willen ook in het winterseizoen de terrasuitbreiding kunnen gebruiken, eventueel in combinatie met een overkapping of tent.

Ook Centrum Management Wijchen geeft aan dat alle ondernemers in het centrum heel positief zijn over de terrasuitbreidingen omdat het reuring geeft in het centrum.

Één klacht

In de afgelopen maanden is er één klacht geweest over het gebruik van het terras op de Mark na sluitingstijd (dit was waarschijnlijk personeel) en verkeerd afgestelde speakers. De betreffende ondernemers zijn hier op aangesproken, daarna zijn er geen klachten meer over geweest. Er zijn voor zover bekend geen incidenten geweest, aldus het college.

De toestemming geldt zolang de coronamaatregelen voor terrassen gelden en uiterlijk tot en met 31 oktober 2021. Indien de coronamaatregelen na oktober 2021 nog gelden, wordt bekeken of de toestemming voor de tijdelijke terrasuitbreidingen wordt verlengd. De gedoogtoestemming wordt ingetrokken indien de horeca-ondernemer zich niet aan de voorwaarden houdt.

Reacties