College Wijchen wil Groene metropoolregio

Foto: Regio Arnhem Nijmegen

Het college van B en W van Wijchen heeft ingestemd met voorstellen om de samenwerking in Regio Arnhem Nijmegen te versterken. Dat moet gebeuren onder de naam Groene metropoolregio. Als de komende maanden ook de gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten instemmen, start op 1 januari 2021 een nieuwe gemeenschappelijke regeling.

Titus Burgers Wijchen
Wethouder Titus Burgers. Foto: wijchen.nieuws.nl

De 18 regiogemeenten staan voor grote opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, duurzaamheid en economie en werkgelegenheid. De komende jaren, tot 2040, moeten er bijvoorbeeld circa 60.000 woningen gebouwd worden. Een opgave is om nog ruimte voor verstedelijking te vinden zonder dat natuur en landschappen aangetast worden.

Wethouder Burgers

De achterliggende gedachte bij de versterkte samenwerking is dat dat je als regio beter wordt gezien in Den Haag en Brussel. De Groene metropoolregio zal gaan werken aan 5 opgaven die samen de regionale agenda vormen. De regionale agenda wordt onder leiding van vijf bestuurlijke ‘trekkers’ uitgewerkt. Een van hen is de Wijchense wethouder Titus Burgers die zich bezighoudt met de circulaire regio.

‘Krachtige partner’

Provincie Gelderland is enthousiast over de versterkte samenwerking. Peter Kerris, provinciaal gedeputeerde met de regio Arnhem Nijmegen in zijn portefeuille: ‘Fantastisch dat de regio deze samenwerking oppakt! Er is een forse opgave om versneld woningen te bouwen en er liggen grote uitdagingen om duurzame energie op te wekken. Dat krijg je alleen samen voor elkaar. Als provincie zijn we blij met zo’n krachtige partner. Wij zijn vanaf het begin intensief betrokken geweest bij dit proces waarbij we de enorme potentie van de regio zien, met alle kansen en uitdagingen die daarbij horen. De doelen sluiten mooi aan bij die van de provincie, reden waarom we heel graag samen willen optrekken.’

De gemeenteraden van de 18 gemeenten zullen in november en december een besluit nemen of zij ook een versterkte samenwerking in de regio willen.

Visie

Wie mee wil weten over de groene Metropoolregio kan de visie van Regio Arnhem Nijmegen lezen. Deze visie is ontwikkeld door de stuurgroep Regionale versterking waar de Wijchense wethouder Nick Derks lid van is.

Reacties