Wijchenaren gaan liever met auto of fiets dan met de bus

Foto: icsilviu via Pixabay

300 Wijchenaren hebben een vragenlijst van de gemeente ingevuld over verkeer en vervoer. Daaruit blijkt onder meer dat er meer gebruik wordt gemaakt van auto en fiets dan van het openbaar vervoer. Belangrijkste redenen zijn de reistijd en het comfort. De vragenlijst wordt gebruikt voor een visie voor het toekomstige verkeersbeleid van de gemeente.

De vragenlijst, die tot begin oktober online kon worden ingevuld, is onderdeel van het maken van nieuw beleid. Uit de antwoorden van de vragenlijst blijkt dat de voorzieningen binnen en buiten de gemeente met de auto en fiets goed bereikbaar zijn. Kinderen laten weten dat auto’s vaak hard rijden, oversteekplaatsen onveilig zijn en het druk is op de weg. Voor het meer gebruiken van de fiets is het belangrijk dat de fietsroutes veiliger en comfortabeler worden.

Openbaar vervoer

Foto: Miran Lesnik via Pixabay

Voor openbaar vervoer wordt de reistijd als belangrijk verbeterpunt genoemd. Daarnaast geven veel mensen in de vragenlijst aan dat ze niet van plan zijn in de toekomst het openbaar vervoer te gaan gebruiken. Ze staan open voor de elektrische auto, maar het hangt heel erg af van de aanschafkosten en de actieradius. Zolang een brandstofmotor hierin in het voordeel is, zal men niet zo snel overstappen naar een elektrische auto.

Oversteekplaatsen

Verkeersveiligheid blijkt een belangrijk aandachtspunt. Er wordt hard gereden, de oversteekplaatsen zijn niet altijd veilig en er zijn onoverzichtelijke situaties. Sommige wegen zijn hobbelig of er ontbreekt een voetpad. Wat ook als aandachtspunt wordt genoemd, is dat de voetpaden onveilig worden doordat fietsers en scooters er rijden.

Van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld is 0,6% scholier, 3% student en 11% gepensioneerd. De rest werkt binnen of buiten de gemeente.

Beter bereikbaar

Met de resultaten van de vragenlijst heeft de gemeente meer inzicht in het huidig gebruik van auto, fiets en openbaar vervoer. Ook de aandachtspunten en verbeterpunten zijn in beeld. De gemeente gebruikt deze informatie om een veilige en gezonde woon- en leefomgeving te creëren voor iedereen.

Wijchen wil het mobiliteitsbeleid bijwerken om de gemeente beter bereikbaar te maken. Daarvoor worden knelpunten van nu en in de toekomst onderzocht. Daarnaast wordt bekeken hoe ontwikkelingen als zelfrijdende auto’s en klimaatverandering, invloed hebben op het verkeer in de gemeente. De visie voor het toekomstige verkeersbeleid moet aan het eind van het jaar klaar zijn.

 

 

 

 

Reacties