Kernachtig Wijchen: Meer aandacht voor e-bikes

Het onlangs gerealiseerde fietspad langs de Ravensteinseweg
Foto: Gemeente Wijchen

Kernachtig Wijchen wil dat er bij de inrichting van fietspaden meer aandacht wordt gegeven aan de geschiktheid voor met name e-bikes. Verder wil de fractie dat de gemeente in samenwerking met de regiogemeenten komt tot een regionaal dekkend en congruent fietspadennetwerk. Ook dient de doorstroming tussen Wijchen Noord en Zuid meer prioriteit te krijgen, gezien de ontwikkeling van plan-Kraanvogel, De Tuin van Woezik en Wijchen-West.

Gemeenteraadslid Jan Evers van Kernachtig Wijchen. Foto: Kernachtig Wijchen

De fractie dient daartoe vanavond in de gemeenteraadsvergadering een motie in. “In de motie vragen wij aandacht voor met name de inrichting van fiets- en wandelpaden in het perspectief van een veranderende wereld op het gebied van vervoer”, zegt Jan Evers van Kernachtig Wijchen.

“De technische ontwikkelingen in met name de rijwielbranche volgen zich in een razend tempo op. Steeds meer mensen zien de fiets, e-bike en speed pedelec, steeds meer als een volwaardig alternatief voor met name woon- werkverkeer op de korte en middellange afstand. Dit vraagt om een mobiliteitsplan met een heldere visie ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte.”

E-bikes

Volgens Kernachtig Wijchen moet meer aandacht worden gegeven aan de geschiktheid van fietspaden voor met name e-bikes. Volgens de fractie voldoen de huidige fietspaden in steeds mindere mate aan de eisen die voor een veilig e-bikegebruik noodzakelijk zijn. “Met name in het buitengebed worden de fietspaden ook vaak als wandelpaden gebruikt, met bijkomende risico’s.”

In de motie wordt ook gevraagd aansluiting te zoeken bij de regiogemeenten om te komen tot een regionaal dekken en congruent fietspadennetwerk dat is toegesneden op de huidige ontwikkelingen, en de genoemde doorstroming tussen Noord en Zuid op te nemen in het mobiliteitsplan ‘Duurzaam onderweg tussen Maas en Waal’ waarover de gemeenteraad vanavond beslist.

Verkeersveiligheid

In de motie wordt erop gewezen dat verkeersveiligheid als 1 van de 5 speerpunten hoog op de agenda staat in de mobiliteitsvisie. De fractie verzoekt het college van burgemeester en wethouders in het kader van verkeersveiligheid ook te denken aan bijvoorbeeld de Maasbandijk bij de inrichting van de 60 km-buitenwegen.

Het mobiliteitsplan weergegeven in een infografiek. Bron: gemeente Wijchen

Zie ook:
Fietspad langs Ravensteinseweg in Wijchen is klaar

 

Reacties