Waterschap: niet schaatsen op ijs in uiterwaarden

Foto: Waterschap Rivierenland

De top van de Rijn bij Lobith was vanochtend op 14,53m +NAP en blijft daarmee iets onder die van 2018 (14,64m). Vandaag zet de daling zachtjes in, die vanaf morgen versnelt. Op de Maas is de waterstand vandaag en morgen nog licht verhoogd bij het Land van Maas en Waal en bij de Bommelerwaard. Op de Lek en de Merwede passeert de top vannacht.

De sneeuw en het ijs maken er een indrukwekkend landschap van. De ijzige uiterwaarden zijn een indrukwekkend gezicht. Waterschap Rivierenland raadt met klem af om te schaatsen op het ijs in uiterwaarden en alleen te schaatsen op ijs dat is gecontroleerd door ijsverenigingen. Schaatsen op natuurijs is altijd risicovol, nu zijn de risico’s in het rivierengebied groter. Dit komt door kwelwater en stroming.

Kwelwater

In het rivierengebied hebben we te maken met uitzonderlijke omstandigheden: een combinatie van hoogwater op de rivieren, sneeuw en extreme vorst. Door de hoge rivierwaterstanden staan uiterwaarden vol en is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten. Omdat kwelwater een hogere temperatuur heeft dan het water in sloten, kan ijs hier en daar zwakker worden. Daarnaast moet op veel locaties met gemalen overtollig water worden afgevoerd als gevolg van de vele kwel. Door het malen van sloten beweegt het water waardoor ijs zwak en onbetrouwbaar wordt.

Gladheid

Gevaar voor de dijken is er niet, volgens het Waterschap Rivierenland. Het waterschap roept wel op om drukte te vermijden op dijken en kades. Door sneeuwval zijn de dijken glad en dat kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. De gemeenten waar de dijken liggen, zoals gemeente Wijchen, zijn verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding. Verschillende gemeenten roepen op om voorzichtig te zijn op de dijken of sluiten dijkwegen af. Het waterschap hoopt ook dat wandelaars de natuur in ondergelopen uiterwaarden ontzien, zodat dieren een goed heenkomen kunnen zoeken.

Hier een impressie van rijden op de dijk door Waterschap Rivierenland.

 

Reacties

Cookieinstellingen