Vandaag deuren niet-essentiële winkels op een kier

Foto: Mohamed Hassan/Pixabay

Met ingang van vandaag, woensdag 10 februari, kunnen producten worden afgehaald bij winkels, maar niet ín de zaken zelf. En niet later dan 21.00 uur: de avondklok is verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Hoe de Wijchense detailhandel de op een kier gezette deur invult, verschilt van zaak tot zaak: het beste is om de eigen kanalen van een winkel waar u iets wilt bestellen te raadplegen.

Niet iedere ondernemer heeft besloten het zogenoemde click & collect te omarmen: geen fysieke mogelijkheden om aan de voorwaarden te voldoen of een te gering ingeschatte opbrengst kunnen redenen zijn om ervan af te zien. De sneeuw brengt bovendien ongemakken met zich mee die potentiële klanten alsnog over de streep kunnen trekken om zich niet op straat te wagen.

Producten van niet-essentiële winkels kunnen worden besteld en vervolgens afgehaald op een afgesproken tijdstip, maar tenminste 4 uur later. Verder blijven deze winkels voorlopig gesloten. Producten worden nu veel online gekocht en thuisbezorgd, wat een grote druk legt op de pakketdiensten. Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het bestellen en ophalen van producten bij een winkel.

Veilig afhalen: tijd afspreken en afstand houden
Bestellen en afhalen vindt plaats onder strikte voorwaarden. Zo wordt altijd anderhalve meter afstand gehouden onderling. Door vooraf het afhaalmoment af te spreken wordt drukte voorkomen.

Handhaving bij bestellen en afhalen
Met de detailhandel zijn afspraken gemaakt over (hygiëne)maatregelen in en om de winkel. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving hiervan. Uiteindelijk kunnen boa’s optreden als maatregelen niet worden nageleefd. Dit is afhankelijk van de gemeente zelf.

Thuis bestellen, na 4 uur afhalen
Een bestelling moet minimaal 4 uur voor het afhalen gedaan worden. Klanten kunnen dus niet voor de deur van de winkel iets bestellen en gelijk meenemen.

Niet direct ruilen
Het direct ter plekke ruilen van afgehaalde producten is niet toegestaan. Passen gebeurt thuis en ruilen kan volgens de voorwaarden van de winkelier.

Retourneren (terugbrengen) kan niet
Retourneren is onder de huidige voorwaarden niet toegestaan. Winkels kunnen eventueel besluiten de retourneertermijn te verlengen of retour sturen per post mogelijk te maken.

Ook voor contactberoepen
Als de winkelier een locatie met een winkelfunctie heeft, is het toegestaan om producten volgens click & collect te verkopen. Dit geldt ook voor contactberoepen als kappers of schoonheidsspecialisten. Zij mogen onder deze voorwaarden eveneens producten verkopen. Het uitoefenen van het contactberoep is nog steeds niet toegestaan.

Ook voor bouwmarkten en groothandels
Bouwmarkten worden gelijkgesteld aan andere niet-essentiële winkels. Er wordt dus een dagdeel van minimaal 4 uur aangehouden tussen het bestellen en het afhalen van de bestelling. De uitzondering die al geldt voor groothandels (business-to-business) blijft bestaan.

Avondklok

Tijdens de avondklok is het verplicht om tussen 21.00 en 04.30 uur binnen te blijven en verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Meer dan 95 procent van de Nederlanders houdt zich aan de avondklok, aldus de Rijksoverheid. De invoering van de avondklok en het beperken van het bezoek naar maximaal één persoon per dag hebben er samen voor gezorgd dat – de Britse variant van – het coronavirus zich minder snel verspreidt. Uit onderzoek blijkt dat het reproductiegetal met ongeveer 10 procent is afgenomen.

Op dinsdag 23 februari besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige lockdown en de avondklok worden aangepast. De avondklok wordt eerder dan 3 maart beëindigd als de ontwikkelingen rondom het virus daar reden toe geven.

Coronamaateregelen

Het kabinet werkt momenteel een breed pakket uit om schade door de coronamaatregelen bij risicogroepen te beperken. Daarbij wordt in grote lijnen gedacht aan:

  • lokale en landelijke activiteiten om het welzijn van jongeren te verbeteren;
  • initiatieven om volwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen;
  • een extra impuls om Nederlanders te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Met dit steunpakket wil het kabinet zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven van gemeenten, landelijke en lokale organisaties, vrijwilligers en culturele ondernemers. Het kabinet komt op korte termijn met een verdere uitwerking van het pakket.

 

 

Reacties