Tekort aan personeel bij kinderopvang

Foto: Bill Kasman/Pixabay

Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de buitenschoolse opvang (bso) is dit zelfs 53 procent. Dit blijkt uit een kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt! Van de ondervraagde kinderopvangorganisaties heeft 59 procent een wachtlijst voor de dagopvang. Voor de bso is dat 43 procent en voor de peuteropvang 38 procent.

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

Ziekteverzuim

Uit de laatste peiling blijkt dat het personeelstekort in de dagopvang iets afgenomen is ten opzichte van oktober 2020, maar voor de bso is dit nagenoeg gelijk gebleven. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Ook het aantal vacatures is hoog in vergelijking met andere sectoren.

Vacatures

Dit beeld is volgens de monitor ook terug te zien in de zogeheten vacaturegraad. Dit is het aantal vacatures op 1000 banen. De vacaturegraad is met 34 vacatures op 1000 banen hoog in vergelijking met andere sectoren. De landelijke vacaturegraad was 25 in het vierde kwartaal van 2020.

In 2020 startte Kinderopvang werkt! de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ om nieuwe medewerkers te werven en de huidige pedagogisch medewerkers te behouden. De campagne richtte zich de laatste maanden ook specifiek op het werven van medewerkers die snel ingezet kunnen worden.

De eerste stap

Kinderopvang ‘de eerste stap’ in Wijchen (kinderdagopvang, peuteropvang en bso) laat op zijn website ook diverse vacatures zien zoals voor pedagogisch medewerkers in de invalpool, voor de babygroep in Warmoezenier en de bso op de Waszinkweg, Lingert en Stationssingel (flexkracht).

 

 

 

Reacties