ECL wil meer zonnepanelen op bedrijfsdaken

Foto: LCEC/Pixabay

Energiecoöperatie Leur e.o. wil dat de gemeente haar invloed aanwendt om meer zonnepanelen op bedrijfsdaken te krijgen. Dat staat te lezen in een brief die de coöperatie aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

De coöperatie (ECL) roept de gemeente op om de invloed op het bedrijfsleven maximaal in te zetten voor het plaatsen van zonnepanelen. ECL heeft inmiddels 4 zonnedaken gerealiseerd op gemeentelijke gebouwen, namelijk ’t Mozaïek, Sportcentrum Arcus, wijkcentrum ’t Achterom en turnhal De Suikerberg, alsmede een zonneakker bij Zorgboerderij de Hagert in Leur. Ook wil de coöperatie in het kader van de wijkaanpak Hart van Zuid huurders een mogelijkheid te geven om mee te profiteren van een zonnepanelenproject. Op dit moment is ECL betrokken bij de ontwikkeling van Zonnepark Bankhoef, dat voor 50 procent in lokaal eigendom door de coöperatie zal worden gerealiseerd.

Opwarming

ECL roept de gemeente ook op om de Regionale Energiestrategie 1.0 voor de Regio Arnhem Nijmegen goed te keuren. Het plan is volgens de coöperatie een goed uitgangspunt om als regio een steentje bij te dragen aan de vermindering van de opwarming van de aarde.

In de Regionale Energie Strategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes voor opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Zo heeft ook Regio Arnhem Nijmegen een RES om een bijdrage te leveren aan het Nationaal Klimaatakkoord.

Knelpunten

In de brief aan de gemeenteraad pleit ECL ervoor de goedkeuring van de gemeente voor RES 1.0 niet op zichzelf te laten staan. ‘Onze gemeente heeft een duidelijk lokaal klimaatbeleid aangenomen en dit is het juiste moment om te bekijken hoe dat bijdraagt aan RES 1.0., welke de knelpunten zijn en hoe in het algemeen de uitvoering verloopt met name op het gebied van het opwekken van elektriciteit met zon en/of wind in onze gemeente’, zo staat te lezen.

Onrust

ECL realiseert zich dat met name over windturbines maatschappelijke onrust is ontstaan, maar geeft aan dat zonder windturbines en zonnevelden het onmogelijk is om in Nederland echt vooruitgang te maken als het gaat om duurzame elektriciteitsopwekking en de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen.

ECL wijst ook op het belang van lokale betrokkenheid voor het slagen van de energietransitie. Lokaal eigendom betrekt inwoners bij projecten doordat zij invloed hebben over hoe ze worden ontworpen en uitgevoerd, meent ECL. ‘Lokaal eigendom betekent ook dat de opbrengsten van de projecten in de lokale gemeenschap blijven en het kan ook op andere manieren bevorderlijk zijn voor de lokale economie.’

Zie ook:
Informatiebijeenkomst over Regionale Energie Strategie

 

Reacties